A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete idei első rendes Közgyűlését 2012. június 18-án tartotta, amelyen az elmúlt év feladatai és tapasztalatai, az új tisztségviselők és tagok megválasztása, valamint a következő év céljai tartoztak a napirendi pontok közé.

A Szakkollégium továbbra is jelentős számú program és rendezvény megszervezésében jeleskedett, melyeken a résztvevő hallgatók számos, a tanulmányaikban is felhasználható, fontos információval gazdagodhattak.
Szeptember óta a BSZK négy szakszemináriumi kurzust szervezett tagjai számára, melyek között angol és magyar nyelvű előadássorozat is volt. Emellett a szakkollégiumba jelentkezett hallgatóknak lehetőségük volt részt venni a készségfejlesztő kurzuson, ahol gyakorolhatták íráskészségüket, és fejleszthették előadásmódjukat.
Az előadások és konferenciák tartalma a legkülönfélébb biztonságpolitikai témákat ölelték fel: az új európai rakétavédelmi rendszer értékelésétől, a Hamisítás Elleni Kereskedelmi Megállapodás elemzésén keresztül az új biztonságpolitikai könyv bemutatójáig számos téma került terítékre a 2011/12-es tanév tavaszi szemeszterében. A rendezvények szervezése során a BSZK leginkább az aktualitásokra és a hallgatók igényeinek kielégítésére törekedett. Az előadások és a konferenciák jelentős pozitív visszhangot kaptak.
bszk-kozgyules-2012-tavasz-02
A programok szervezése mellett a műhelyrendszer is aktívan működött. A műhelyek tagjai és koordinátorai közötti hatékony együttműködés eredményeként több színvonalas cikk, hírösszefoglaló és elemzés született, amelyek a biztonsagpolitika.hu-n érhetők el.
Lényeges és fontos, hogy a Biztonságpolitikai Szakkollégium korábbi vállalásainak eleget téve aktív tevékenységet fejt ki a ?Kockázatok és válaszok a tehetséggondozásban (TÁMOP 4.2.2./B-10/1)? pályázat keretein belül, amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Európai Unió támogatásával valósult meg.
Ennek egyik kiváló példája ? a már említett kurzusrendszeren túl ? a 2012. május 29-én első alkalommal megrendezett Fiatal Biztonságpolitikusok Nemzetközi Konferenciája, valamint a fenti nap zárásaként negyedik alkalommal megrendezett Biztonságpolitikai Szakestély.
A Közgyűlésen a jelenlévők ismét nyomatékosították, hogy a Biztonságpolitikai Szakkollégium továbbra is fontosnak tartja és ápolja a kapcsolatokat más szakmai szervezetekkel, mint például a Magyar Hadtudományi Társasággal és a Stratégiai Védelmi Kutatóközponttal.
bszk-kozgyules-2012-tavasz-03
A Közgyűlés senior taggá választotta Sedghi Amitis-t, Szentgáli Gergelyt, Szijj Dórát és Vajkai Edinát, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a szakkollégiumi munkájukban.
A jelenlévők döntöttek a Biztonságpolitikai Szakkollégiumba 2011 decemberében jelentkezett hallgatók felvételéről is. Az írásbeli feladatok teljesítése és a szóbeli elbeszélgetést követően az eredmények tükrében a következő hallgatók nyertek felvételt a BSZK tagjai közé: Artim Rebeka Zita, Bokros Tünde Ibolya, Csuzda Norbert, Dobos Csenge Sára, Korai Dávid, Kovács Gergely, Lerner Annamária, Nádudvari Anna, Orosz László, Papp Rita Bernadett, Szabó Albert, Tóth Tamás és Vizinger Diána.
A Szakkollégium elnökségi és diákbizottsági vezetésében változás állt be régi-új tisztségviselők megválasztása által. Az BSZK elnöki pozícióját Dr. Németh József töltheti be, az alelnökök pedig Berzsenyi Dániel és Rédecsi Gábor lettek. A Diákbizottság új tagjaivá Telek Tamás DB elnök, Budai Ádám szakmai alelnök és Hegedűs Márton ügyvezető alelnök váltak. Az új titkárnak Tóth Tamást választották meg. A Szakmai Felügyelő tisztségre Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredest szavazta meg a BSZK közgyűlése.
A tisztségviselők megválasztása után következett az új félév feladatainak megtárgyalása. A szakmai programok szinten tartása, a kurzusok, műhelyek és előadások szervezése mellett a biztonsagpolitika.hu oldal hatékony működtetése, az integráció mélyítése a Nemzeti Közszolgálati Egyetem keretein belül, a kapcsolatkeresés további szakkollégiumokkal, a humánerőforrás képzése, bevonása, továbbá az anyagi háttér biztosítása pályázatok és együttműködés útján váltak a következő év fő céljaivá.
Összességében véve a Biztonságpolitikai Szakkollégium 2011/12-es tanévre vonatkozó tevékenysége rendkívül sikeresnek mondható, amit az egyetemi hallgatók visszajelzései is tükröznek. Az értékek megtartása és továbbadása mellett a BSZK-nak továbbra is célja a tehetséggondozás és a tagok szakmai fejlődésének biztosítása.
Előző cikkA kultúrantropológia lehetőségei a nemzetközi műveletek támogatásában
Következő cikkCivil szervezetek a biztonságról az EFOTT-on