Szerzői jogi nyilatkozat

 A www.biztonsagpolitika.hu oldalrendszerre (továbbiakban: “Lap”) való belépéssel Ön elfogadja az alábbi feltételeket, abban az esetben is, amennyiben nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem:

 1. A Lapon található tartalom a Lap üzemeltetőjének szellemi tulajdona.
 2. A Lap üzemeltetője fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását (lay-out) nemzetközi és magyar jogszabályok védik.
 3. A Laptól értesüléseket, publikációkat átvenni csak a lapra való szabályos hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
  a) semmilyen formában nem módosítja az eredeti információt,
  b) a lapra utaló egyértelmű (teljes) hivatkozást és annak letöltési dátumát minden közlésnél feltünteti.
 4. A Lap üzemeltetőjének előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
 5. A Lap oldalai teljes egészében (esetleges reklámokkal, hirdetésekkel együtt) szerzői jogvédelem alatt állnak, jogszabály: 1999. évi LXXVI. törvény  a szerzői jogról. Azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.
 6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
 7. A Lap üzemeltetője követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.
 8. A biztonsagpolitika.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a Lap üzemeltetőjének előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.
 9. A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt/módosított formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.
 10. A Lap üzemeltetője hiteles információk közlésére törekszik, azonban a tájékoztatásból eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.