Moderálás és felhasználási feltételek

A www.biztonsagpolitika.hu oldaljain (továbbiakban: Lap) megjelent kommentek az internet felhasználók által írt hozzászólások tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kiadók nem kötelesek ismerni a kommentek mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy, a felhasználási feltételeket vagy törvényt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően az üzemeltető eltávolítja azt.

A felhasználó a “Megjelölés nem megfelelőként” ikonra kattintva jelezheti a Kiadóknak a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő tartalmat. Az eset súlyától, illetve rendszerességétől függően a Kiadóknak jogukban áll a jogsértő vagy felhasználási feltételeket sértő hozzászólást tévő felhasználó kommenteléshez való jogát megszüntetni és az egyébként a feltételeknek megfelelő hozzászólást is törölni.

A kommentek nyilvánosak, azokat bárki láthatja. A nem regisztrált felhasználók csak olvashatják a kommenteket, a regisztrált felhasználók nézeteiket, véleményüket, gondolataikat a jelen felhasználási feltételekben szabályozott módon tehetik közzé.

Bárki, aki a Lap komment felhasználójaként regisztrálja a magát, egyúttal elfogadja és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételekben meghatározott szabályokat.
A Lap komment szolgáltatásait a felhasználók saját felelősségükre veszik igénybe.
A Kiadók fenntartják maguknak a jogot, hogy minden további értesítés nélkül töröljék azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával, e-mail címével vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által az a Lap komment szolgáltatásán keresztül megjelenített tartalom:

– védjegyet sért,
– mai vagy történelmi ? magyar vagy külföldi ? közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a – felhasználó anyakönyvezett neve,
– más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
– obszcén vagy trágár kifejezés,
– rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását – gyalázó, sértő kifejezés és magatartás,
– burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.
A Kiadók nem tartoznak felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a Szolgáltató összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a Szolgáltató rendszerébe integrálja valamint az így az Öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a Kiadók semmilyen módon nem kontrollálják, ellenőrzik vagy nem hagyják jóvá az információt a Lap kommenten. A Kiadók keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri. A Kiadók fenntartják maguknak a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadják.

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A Kiadók fenntartják a jogot, hogy töröljék azokat a kommenteket vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Lap komment szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a Lap komment szolgáltatás felületén megjelenít, ideértve, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, közzétett tartalmakat ? és bármely tartalom következményeit is.

A Kiadók automatikusan nem ellenőrzik a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A Kiadók, mint közvetítő szolgáltatók nem felelősek a továbbított információért.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadók minden értesítés nélkül eltávolítsák az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.
Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a Kiadók minden értesítés nélkül eltávolítsák az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Kiadók minden értesítés nélkül törölhetik a  a kommentet és korlátozhatják a felhasználót.

A jogellenes vagy jogosulatlan tevékenységek magukba foglalják például – de nem kizárólagosan – az alábbiakat:

A Kiadók számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolás vagy behatolási kísérlet (hacking);
Más tagokról információ gyűjtése jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email címeket);
A Kiadók weboldalai bármely részének újraformázása vagy szerkesztése;
Megszerzett anyagok publikálása;
Felhasználói azonosítók automatikus módszerekkel vagy csalárd, illetve tisztességtelen fondorlattal történő létesítése;
Nemkívánatos elektronikus kommunikáció létesítése vagy továbbítása, mint a “spam”, vagy a többi tagnak a szolgáltatás használata során bármely egyéb módon történő zavarása, ideértve a fórumban, az oda nem illő zavaró, agresszív vagy témán kívüli (“offtopic”) hozzászólásokat, illetve azokat az ismételt hozzászólásokat, amelyeket több topikban azonos tartalommal, rövid időn belül “flood”-szerűen szórnak szét. Ezek – egy bejegyzés meghagyása mellett – törlésre kerülnek. Szándékos floodnak számít, ha valaki az adott hozzászólást egy vagy több topikban, több alkalommal helyez el.
Bármely harmadik személy anyagainak rendelkezésre bocsátása a harmadik személy hozzájárulása nélkül, beleértve a képek url-jének közvetlenül a tárolási helyről történő linkelését, publikálását, különösen a Kiadók rendszerén kívülre.
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek félrevezető módon azt a képzetet keltik, hogy azokat a Kiadók hivatalosan támogatják vagy hagyták jóvá;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek megsértik, visszaélnek vagy megszegik bármely más fél szellemi alkotáshoz, nyilvánossághoz, magánélethez fűződő vagy egyéb más tulajdonosi jogát;
Vírusok, férgek, hibák, trójai falovak vagy bármely más destruktív elemek közzététele vagy továbbítása;
Olyan anyagok rendelkezésre bocsátása, amelyek jogellenesek vagy jogellenes tevékenységre buzdítanak, esetleg azt hirdetik;
Hamis vagy félrevezető információrendelkezésre bocsátása.

A Lap komment szolgáltatás fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a Lap komment szolgáltatásba történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.