2011. február 1-én az Apeiron Claritas szervezésében került megrendezésre a ?Közrend és biztonság Közép- és Délkelet Európában? című konferencia, melyen a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemnek köszönhetően a Biztonságpolitikai Szakkollégium is képviseltette magát. A konferencián nyolc előadás keretén belül ismerhettük meg Közép- és Délkelet Európa biztonsági helyzetét, különös hangsúlyt fektetve a közbiztonság kérdéskörére.
A konferencia bevezető előadását prof. Propper György, az IBSSA (International Bodyguard and Security Services Association – Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége) elnöke tartotta, aki felszólalásában kiemelte az ehhez hasonló kezdeményezések fontosságát, valamint szakmai szemmel is értékelte a konferencia lényegét. Ennek keretében felhívta a figyelmet arra, hogy a globalizáció a bűnözést is átalakította, megszüntette a határokat, ezért már nem elégséges csupán a rendvédelmi szervekre támaszkodva harcolni a közbiztonság megteremtéséért, hanem szükség van a kooperációra, és egyre inkább előtérbe kerül a különböző a biztonság megteremtésében érdekelt szervezetek közötti együttműködés erősítése. A nyitó beszédet követően Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő értekezett az Európai Uniót érintő biztonsági kihívásokról. Nógrádi az Uniót érintő biztonsági kihívások értékelése kapcsán kiemelte, hogy az Európai Uniót nem lehet csupán önmagában vizsgálni, az Unió biztonsága ennél sokkal komplexebb és szorosan összefügg az Egyesült Államok biztonságával is, majd ezt különböző példákkal szemléltette is. A második előadást Somogyi Tamás nyá. vezérőrnagy tartotta Közrend és Közbiztonság Közép- és Délkelet-Európában címmel. Somogyi bemutatta a Rendőrség rendszerváltás utáni útkeresését, továbbá hogy ez az útkeresés milyen hatással volt a közbiztonságra. Napjaink kihívásai kapcsán külön kitért a terrorizmusra és az ellene való védekezésre, a szervezetek közötti együttműködés jelentőségére. Az ebédszünet előtti utolsó két előadást Sikó Ildikó nyá. rendőr ezredes illetve Kardos Pál az IAPA (International Auxiliary Police Association ? Nemzetközi Polgárőr Szervezet) elnöke tartotta. Előbbi a megújuló közbiztonság-politika keretein belül fejtette ki a rendszerváltást követő kormányok közbiztonsági stratégiáit, valamint napjaink elképzeléseit és változásait, míg a polgárőr szervezet elnöke a Magyarországon és az Egyesült Államokban működő hasonló szervezeteket hasonlította össze, bemutatta a magyarországi polgárőrség helyzetét, valamint a jövőre vonatkozó terveiket. A kellemes ebéd után – mely közben a vendégek és előadók tapasztalatokat cserélhettek az elhangzottakkal kapcsolatban – további három előadás várta az érdeklődőket.
Először Dr. Farkas Katalin tartott előadást a társadalomtudományoknak a biztonság megteremtésével kapcsolatos hasznosítási lehetőségekről, mely során kiemelte, hogy a legfontosabb feladat az átjárás megteremtése, vagyis az egyes tudományterületeken elért eredmények minél könnyebb integrálása a biztonság megteremtésének érdekében.
A második felszólaló Szalkai István volt, aki az energiabiztonság fontosságáról beszélt. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország agrár országként annyi energiát fogyaszt, mint egy ipari ország, valamint az energiaszektor problémái között megemlítette az elöregedő erőműparkot, a túl bürokratikus jogszabályi hátteret, valamint a piaci verseny hiányát.
Az utolsó előadást Danielisz Béla, főiskolai docens tartotta az önkormányzati rendőrség megteremtésének lehetőségeiről. A történelmi bevezetőből megtudhattuk, hogy Magyarországon néhány kivételtő eltekintve a rendfenntartás mindig önkormányzati hatáskörben volt, ennek visszaállítása azonban a rendszerváltást követően elmaradt. Az előadás második felében pedig a szomszédos országokban működő önkormányzati rendőrségek kerültek összehasonlításra.
Zárásként egy szakmai kerekasztal beszélgetésre is sor került, ahol a hallgatóság fejtette ki véleményét a fent említett témákban, mely során sok érdekes hozzászólás és építő kritika hangzott el.
Összességében a konferencia érdekfeszítő volt, képet kaphattunk a különböző közbiztonságot befolyásoló szervezetekről, azok tevékenységéről, illetve az együttműködés fontosságáról. Ehhez a sikerhez hozzájárult a kellemes környezet, a jó hangulat és a kiváló szervezés is.
Dudás Attila
Előző cikkTitkok és tippek a protokoll és a haditudósítás világából
Következő cikkTársadalmi szervezetek EU elnökségi tájékozató fóruma