Az új biztonságpolitika könyv bemutatója

0
1203

Október 20-án került megrendezésre az új Biztonságpolitika tankönyv bemutatója a Biztonságpolitikai Szakkollégium rendezésében. A Tudós Kávézóban tartott rendezvényen részt vett a könyv szerkesztője, Dr. Gazdag Ferenc és Dr. Tálas Péter, az SVKI igazgatója is.

A bemutatón résztvevők megtudhatták, hogy a könyvet az oktatási igények kielégítésére szánták, mivel a mostani biztonságpolitika tankönyv közel tíz éves és az állandóan változó körülmények következtében aktualitását vesztette, és nem elégíti ki a hallgatók és a tanárok igényeit. Dr. Gazdag Ferenc elmondta, hogy a könyv címe azért lett Biztonságpolitika ? Biztonsági tanulmányok, mert a köznyelvben helytelenül ragadt meg biztonságpolitika fogalma, mivel az nem a biztonsággal foglalkozó tudományágat jelöli, hanem a politika egyik formáját, ún. szakpolitikát. Elmondta, hogy a könyv túlmutat a hagyományos katonai felfogáson, és a koppenhágai iskola elveit vallja, miszerint a biztonsági tanulmányok témaköre a szervezett emberi társadalmak biztonságával foglalkozik, így ez a felfogás jelentősen kibővíti ennek a tudományágnak a kereteit.
Dr. Tálas Péter kifejtette, hogy a könyv elkészítésének ötlete 2008-ban vetődött fel először abból a célból, hogy lefedje a biztonsági tanulmányok teljes témakörét. Eredetileg ketten szerették volna megírni a könyvet, de a tudományág annyira kibővült, hogy azt két szakértő nem láthatja át teljesen, ezért kérték több szerző közreműködését. Elmondta, mivel a könyv ismerteti a biztonsági tanulmányok tudományág minden szegmensét, a jövőben a részterületek kifejtésén lehet a hangsúly.
bszk-konyvbemutato-2011-02
A rövid bevezető után a közönség lehetőséget kapott a kérdések feltételére a könyvvel kapcsolatban. Az első hozzászóló kifejtette, hogy a biztonsági tanulmányok annyi részterületet ölel fel, hogy az ezzel foglalkozók néha nehezen érthetik meg egy biztonsági probléma lényegét. Példaként hozta fel, hogy egy számítógépes technológiában jártas személy tudja, mi az a DOS-támadás, de nem tudja annak biztonsági vetületeit, míg egy a biztonsági tanulmányokkal foglalkozó szakértő a támadás lényegét nehezen értheti meg a különböző szaknyelv, és a tudományágak különbözősége miatt. Gazdag tanár úr erre elmondta, hogy a biztonsági tanulmányokkal foglalkozók feladata nem a kibertámadások kivédése, hanem annak meghatározása, hogy ez a jelenség mikor káros a társadalomra, és természetesen elengedhetetlen mindezt logikusan megfogalmazni. Hozzátette, hogy az új könyv a közérthetőséget segíti, mivel bevezet a biztonság szegmenseinek alapfogalmaiba. Dr. Tálas Péter válaszában kifejtette, hogy egy biztonsági szakértő feladata a biztonsági problémák közérthető elmagyarázása, mind a döntéshozók, mind az emberek felé. Ez azért egyre nehezebb, mert a biztonság viszonylagossá vált az emberek szemében, mivel a média sokszor aránytalanul felnagyít, vagy leszűkít bizonyos dolgokat, továbbá az internet térnyerésével nem biztosított a minőségi hírszolgáltatás. Elmondta, hogy a média hatása az emberek biztonságérzetére egy érdekes téma, melynek kutatásában a Szakkollégium segítségét is kérte.
Az utolsó felszólaló, Dr. Nagy László, az MHTT elnöke elmondta, hogy nagy igény mutatkozott az új könyv iránt, amely kitölti a 2001-es tankönyv hézagait, ugyanakkor azt javasolja, hogy a biztonsági tanulmányokat, mint a tudomány nevét változtassák meg. Elmondta, hogy ez a név a tudományág angol nevének a tükörfordításából keletkezett, ezért szerinte a magyar nyelvbe jobban illeszkedne a biztonságtudomány elnevezés.
Az előadás alkalmával a BSZK megkapta az új biztonsági tanulmányok tankönyv néhány példányát Dr. Gazdag Ferenc tanár útról, melyeket ezúton is szeretnénk neki megköszönni.
Ábrahám Gergely