Május 26-án került sor a Biztonságpolitikai Szakkollégium ? szokásos ? tanévzáró Közgyűlésére, amely összegezte a szemeszter során teljesített feladatokat, illetve körvonalazódtak a következő évre kitűzött célok is. Bár egy fiatal szakkollégium életében szinte minden Közgyűlés mérföldkőnek számít, az idei záró rendezvény valóban kiérdemelte ezt a minősítést, mivel több komoly eredmény felmutatása mellett, a személyi változások, a vezetőség átalakulása is új szakaszt nyitott meg a szervezet történetében.

A Szakkollégium a tavaszi félévben az eddigi legtöbb rendezvényt szervezte meg fennállása során, beszámolóink hetente kerültek fel mind honlapunkra, mind a ZMNE honlapjára. Meghívott vendégeink között ellátogatott a ZMNE-re (a teljesség igénye nélkül) Papp István ny. alezredes, dr. Fülöp Valter rendőr ezredes, a BRFK Főkapitány bűnügyi helyettese, Dr. Vincze Árpád, az Országos Atomenergiai Hivatal főosztályvezető-helyettese, és további szakemberek. Előadásaink az észak-afrikai forradalmak témájától egészen a Japán földrengés által okozott katasztrófahelyzetig széles tematikus spektrumot fedtek le, szem előtt tartva mind az aktualitásokat, mind a hallgatók igényeit. Tovább ápoltuk kapcsolatainkat együttműködő partnereinkkel, így a Magyar hadtudományi Társaság tagjaival és a Stratégiai Védelmi Kutató Intézet munkatársaival is. E nagyszámú program nem lehetett volna sikeres, ha a BSZK aktív tagsága nem dolgozik egy emberként e rendezvények szervezése, lebonyolítása során.

bszk-kozgyules-2011-tavasz-02

Természetesen a tagoknak nem csak a fent említett kötelezettségeknek kellett megfelelni. A BSZK legfontosabb célja a hallgatók önképzéssel megvalósuló szakmai fejlődése, melynek egyik alapja a kurzusrendszer. A megszokott színvonalon zajló, heti egy alkalommal tartott kis létszámú, így intenzív eszmecserére és az ismeretek hatékonyabb elsajátítására lehetőséget biztosító szakszemináriumok, valamint az ezeket lezáró dolgozatok elkészítése alapkövetelmény minden szakkollégista számára. A Regionális Biztonság III. kurzus hallgatói a közép-európai régió kérdéskörében hallgattak meg prominens előadókat, míg a Reading Seminar III. angol nyelvű foglalkozásain a legújabb biztonságelméleteket és az államépítés dilemmáit boncolgatták a résztvevők.
A két szakmai kurzus mellett egy Készségfejlesztő Kurzus is folyt, amely során ? mint a tavaszi szemeszter egyik legfontosabb feladata ? a tagjelölt hallgatók képességeit fejlesztettük a várható feladatokhoz mérten. E kurzus zárásával, valamint az írásbeli felvételi, majd a szóbeli beszélgetés eredményeinek összegzése után a Közgyűlés május 26-án döntött az új tagok felvételéről is. Ennek értelmében a szakkollégiumi tagság 10 fővel bővült, név szerint:
Arany Anett
Árendás Bálint
Ábrahám Gergely
Budai Ádám
Halász Judit
Hegedűs Márton
Hézső Bence
Négyesi Áron
Róna Ibolya
Telek Tamás
Új tagjaink egyetemi tanulmányaihoz és szakkollégiumi tagságához sok sikert kívánunk; reméljük rájuk is hasznos tapasztalatokban, emlékezetes élményekben gazdag évek várnak!
A Közgyűlés egyúttal mérföldkő is volt a BSZK életében: a tavaly megkezdődött változások, az új tagok beemelése a vezetőségbe igazolta a megelőlegezett bizalmat, így ?utódlás? folyamata idén kiteljesedett. A 8 évvel ezelőtti alapítás óta a Biztonságpolitikai Szakkollégium vezetését ellátó, 2011-ig a BSZK Egyesületének elnöki pozícióját betöltő Dr. Németh József Lajos helyére Rédecsi Gábor, a Diákbizottság korábbi elnöke lépett.
 A leköszönő elnök felszólalásában megköszönte az utóbbi 8 év elkötelezett munkáját és a tagság támogatását. Kiemelte, hogy a szervezeti és szakmai célok mellett egyik legfőbb célja egy összetartó közösség létrehozása volt, mely bár sokszor nagyon különböző személyiségeket kellett, hogy együttműködésre bírjon, mégis sikerrel járt.
Az aktív és szenior tagság nevében ezúton is szeretnénk megköszönni Dr. Németh József Lajos munkásságát. Természetesen az Egyesület tagjaként továbbra is számítunk tanácsaira, véleményére, munkájához pedig sok sikert kívánunk!
A tisztújítás részeként a Közgyűlés a Diákbizottság elnökének Sedghi Amitist (a DB korábbi ügyvezető alelnökét), míg az ügyvezetői alelnöki posztra Szentgáli Gergelyt választotta meg. A tagság eredeti tisztségében megerősítette Pető Gergőt, mint a Diákbizottság szakmai alelnökét, valamint Csiki Tamást és Berzsenyi Dánielt az Egyesület alelnökeiként.
Külön meg kívánjuk köszönni prof. Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes támogatását és jelenlétét, akinek Szakmai Mentor tisztségét a vezetőség általi ismételt felkérést követően a tagok szintén egyhangúan újították meg.
A Biztonságpolitikai Szakkollégium új vezetése a következő időszak legfontosabb feladatának a 2012 januárjában létrejövő Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendszerébe történő sikeres integrációt tekinti. Emellett természetesen a szakmai célok, mint a kurzusrendszer és műhelyrendszer eredményes működtetése, valamint a www.biztonsagpolitika.hu ? Biztonságpolitika Portál fejlesztése jelentenek prioritást.
Szakmai tevékenységünk elismeréseként 2011 végéig a BSZK egy nemzetközi, a NATO Public Diplomacy Division által finanszírozott projektben vesz részt, melynek részleteiről Csiki Tamástól, a BSZK Egyesületének alelnökétől hallhattuk. A NATO PDD közösségi média projektjének célja, hogy bővítse a NATO céljairól, tevékenységéről elérhető magyar nyelvű források körét, és társadalmi párbeszédet kialakítva a fiatal szakembereket, a jövő értelmiségét is bevonja az információ áramlásába.
Összegezve elmondható, hogy mind a tavaszi szemeszter, mind a májusi közgyűlés sikeresen befejeződött. A Szakkollégium továbbra is élen fog járni a tehetséggondozásban és a szakmai fejlődés lehetőségeinek kiszélesítésében, miközben igyekszik megőrizni és átadni a már megszerzett értékeket. Reméljük, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részévé váló ZMNE-vel fenntartott együttműködés kiszélesítése révén kölcsönösen képesek leszünk megfelelni a következő évek kihívásainak.
Rédecsi Gábor
BSZK elnök
Előző cikkBudapest bűnügyi helyzete
Következő cikkNyári egyetemen jártak a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai