A Biztonságpolitikai Szakkollgéium tagjai és a szevezettel közeli kapcsolatban álló személyek 2009. szeptembere óta (ekkortól biztosít a ZMNE 10 férőhelyet + a hozzájuk tartozó közösségi helyiségeket a szervezet számára) tudtak arról, hogy a korábbi ígéretek...
A Biztonságpolitikai Szakkollégium szervezésében még 2009. december 9-én a ZMNE Tudós Kávézójában került sor az EU 2011 – Hogyan készül a Magyar Honvédség c. nyílt rendezvényre, mely az idei utolsó nyílt előadói délután volt és...
Kedden, vagyis december 15-én délután került megrendezésre a Biztonságpolitikai Szakkollégium rendes decemberi Közgyűlése. Az Egyetemi Központi Könyvtár Tudós Kávézójában a tagokon kívül szép számmal jelentek meg tagjelöltek (obligátok), valamint a Szakkollégium szakmai felügyelőjét, Dr. Szenes...
„New Challenges in the Field of Military Sciences” November 19-én került sor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen hagyományosan minden szemeszterben megrendezendő Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára, melyen immár nem csak a Nemzetvédelmi Egyetem és több magyarországi egyetem...
Az ENSZ Gyermekjogi Nyilatkozat 20. évfordulója alkalmából 2009. november 24-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium "Emberi jogok – embertelen jogsértések" címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést, átfogó képet adva ezzel tagjainak és az obligátoknak a nemzetközi biztonságot veszélyeztető humanitárius veszélyek...
A BSZK évről-évre újabb tagokkal bővül, azonban idén másodszorra folytatja le az SzMSz-ben meghatározott előzetes felvételi eljárást, melynek keretén belül a jelenlegi tagok és a jelentkezők kölcsönösen megismerhetik egymást. A jelentkezőknek lehetőségük van megismerni a szervezet...
A Biztonságpolitikai Szakkollégiumban 2009 őszétől minden szemeszterben – az oktatási struktúra kiegészítése végett – a tagok szakkollégiumi szakmai kurzusokon vehetnek részt. A 2009/10. tanév őszi félévében a hallgatók a forráselemzéssel, valamint a hadelméletekkelfoglalkozó pluszórák között...
2009. november 2-án, hétfőn a BSZK tagjai – és persze mi, az obligatok is – dr Bartha Tibor ezredes előadásán vettünk részt, aki szak- és kutatási területéről, a nem halálos eszközökről, azok rendszerezéséről, elméletéről és...
  Ez évben szeptember elején került sor a Magyar Honvédség minden évben megrendezett átfogó „Bevetési irány” hadgyakorlatára, melynek megtekintésére a MH Összhaderőnemi Parancsnokság és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem gyümölcsöző együttműködésének köszönhetően a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai...
2009. október 19-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium és az Egyetemi Központi Könyvtár közös szervezésében egyetemünkön járt Nicholas Wilkinson nyugállományú admirális, a brit Védelmi Tájékoztatási Tanácsadó Bizottság (Defence, Press and Broadcasting Advisory Commitee, vagyis a D-notice) korábbi...