?New Challenges in the Field of Military Sciences?
November 19-én került sor a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen hagyományosan minden szemeszterben megrendezendő Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára, melyen immár nem csak a Nemzetvédelmi Egyetem és több magyarországi egyetem hallgatói, hanem külföldi partner egyetemek pályázó is részt vettek. Ez alkalommal 73 pályázó 69 dolgozatot nyújtott be, és tizenegy tagozatban került megrendezésre a tudományos konferencia, ahol a hallgatók egyénileg vagy csoportosan mutatták be pályamunkáikat, összemérve tudásukat a hadtudomány, a katonai műszaki tudományok, illetve az interdiszciplináris tudományok területén.
A tudományos diákköri tevékenység komoly múltra tekint vissza a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen, és a minőségi szakértelmiségi képzés fontos területeként tartják számon. A legjobb pályamunkákat benyújtó hallgatók teljesítményét írásbeli bírálatokat, majd szóbeli védést követően értékes jutalommal díjazzák, és a szakmai elismerés és presztízs mellett sok esetben esélyt kaphatnak arra, hogy dolgozatukat szakfolyóiratokban publikálják. Az eredményesen szereplők munkáit az Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre, illetve külföldi társ felsőoktatási intézményekben rendezett tudományos konferenciákon való részvételre javasolják.
A pályamunkának számos kritériumnak kell megfelelnie, melyek közül a szakirodalmi forrásbázis szakszerű kezelése és felhasználása a legalapvetőbb, valódi értékét pedig az önálló elemzési megoldások, a saját nézőpont és vélemény megjelenítése adja. A ?szóbeli védés? egyben az előadókészség, a széleskörű felkészültség próbája, ahol a bizottság nemcsak a hallgató előadói stílusát, összeszedettségét, de célirányosságát és saját eredményeit is figyeli, mérlegeli.
A 2009. őszi ITDK-ra a Biztonságpolitikai Szakkollégium több tagja is nevezett, akik közül ki kell emelnünk Szijj Dórát és Varró Alexandrát, akik szekcióikban (Biztonságpolitika I. és II.) első helyezést értek el. Szijj Dóra ?Gyermekek a harcokban ? A gyerekkatonaság jelenségének vizsgálata, különös tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársaságra? című dolgozata egyben Bali József védelempolitikai szakállamtitkár különdíját; míg Varró Alexandra ?Az észak-koreai fenyegetés ? Nukleáris ambíciók és a bizonytalan jövő? című pályamunkája a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztály főosztályvezetője, Nagy Zsolt különdíját nyerte el.
Egyúttal szeretnénk köszönetünket és elismerésünket kifejezni a két hallgató konzulensének, N. Rózsa Erzsébetnek (Varró Alexandra) és Forgács Balázsnak (Szijj Dóra) a pályamunkák elkészítésében nyújtott szakmai támogatásért.
Ezzel a szakkollégisták fiatal generációja is méltó módon folytatta a korábbi évek eredményes munkáját, melynek remélhetőleg 2010-ben további Intézményi, majd 2011-ben már Országos Tudományos Diákköri Konferencián is tanúi lehetünk.
Előző cikk“EMBERI JOGOK – EMBERTELEN JOGSÉRTÉSEK” beszámoló
Következő cikkA Biztonságpolitikai Szakkollégium decemberi Közgyűlése