A Biztonságpolitikai Szakkollégiumban 2009 őszétől minden szemeszterben ? az oktatási struktúra kiegészítése végett ? a tagok szakkollégiumi szakmai kurzusokon vehetnek részt. A 2009/10. tanév őszi félévében a hallgatók a forráselemzéssel, valamint a hadelméletekkelfoglalkozó pluszórák között választhattak.
Utóbbi előadója Forgács Balázs főhadnagy, a ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszékének oktatója. A heti egy alkalommal zajló 90 perces óra célja a szakirodalmi források feldolgozása által megismertetni a hallgatókkal Carl von Clausewitz és Basil Henry Liddell Hart hadtudományi munkásságát, illetve a különböző hadikultúrákat. Azáltal, hogy minden alkalomra megadott kötelező irodalmi szemelvényeket kell elolvasni és értelmezni, a közös beszélgetés, olykor vita során megtanulhatjuk, hogyan alkalmazzuk ismereteinket, milyen a modern korban, napjainkban is zajló eseményeket tudunk megmagyarázni a feltárt összefüggésekkel. A csoport méretéből fakadóan ? 7 fő ? ez ideális és jól működő oktatási módszernek bizonyul.
A félév során minden hallgatónak legalább egyszer rövid prezentációt kell összeállítana a témához kapcsolódó ajánlott irodalomból, ezzel színesítve a foglalkozást, valamint fejlesztve előadói képességeit és készségét. Továbbá a félév végére készíteni kell egy megfelelő szakirodalommal alátámasztott szemináriumi dolgozatot, melynek témája a közelmúlt és napjaink egyik fegyveres konfliktusa, illetve az ott alkalmazott háborús akaratérvényesítés eszközeinek vizsgálata.
 
Mint védelmi igazgatási szakos hallgató, rengeteg új és érdekes információt gyűjthetek össze a kurzus folyamán, melyekre a hagyományos tanórák keretein belül nem kínálkozik lehetőség. Az általános műveltség növelésén túl bepillantást nyerhetek egy számomra ismeretlen tudományterületbe, felfrissíthetem történelmi ismereteimet, miközben aktuális, globális összefüggésekre is magyarázatot kapok.
 
A hadelmélet kurzus folyamán a hallgatók egy-egy témával mélyebben és hosszabb ideig foglalkoznak, amire a tanórák alatt ? a fizikai korlátok miatt ? nincsen lehetőség. Az eredeti szövegek olvasása segít a kor szellemének és felfogásának megértésében, valamint fejleszti a forráselemző készségeket is.
 
Számomra nagy élmény és rendkívüli lehetőség, hogy részt vehetek a hadelmélet kurzuson, és ? ha csak érintőlegesen is, de ? megismerkedhetek a biztonság- és védelempolitika szak egy kis szegmensével. Remélem, hogy a jövőben is lehetőség nyílik majd hasonlóan összeszedett és specifikus, ugyanakkor sokrétű kurzusokon való részvételre.
 
 
Lindmayer Judit
Előző cikkNem halálos fegyverek a BSZK-ban – előadás és gyakorlati bemutató
Következő cikkA 2009-2010-es tanév Obligátjai