2012. szeptember 27-e mérföldkő volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakkollégiumai számára. Ezen a napon került megrendezésre ugyanis a ?Tehetséggondozás a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen ? Bemutatkoznak a szakkollégiumok? című konferencia, amelyen az idén létrejött egyetem négy szakkollégiuma képviseltette és mutatta be magát: a Biztonságpolitikai, a Magyary Zoltán Közigazgatás-tudományi, a Puskás Tivadar Műszaki, valamint a Szent György Szakkollégium. A találkozó legfontosabb eseménye a négyoldalú együttműködési megállapodás aláírására volt, amely a részvevők reményei szerint meghatározza az Egyetem szakkollégiumainak jövőbeni együttműködését a közös érdekképviselet és az érdekérvényesítés révén.

Dr. habil. Nemeslaki András, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes ünnepélyes köszöntőjében kiemelte, hogy a szakkollégiumok a magyar felsőoktatásban fontos és egyedi szerepet töltenek be, ám még meg kell találni azt a helyet, ahol a leghatékonyabban fejthetik ki tevékenységüket. Az NKE szakkollégiumokért felelős vezetőjeként hangsúlyozta, hogy az oktatókkal kialakított kapcsolatoknak, amely meghatározó a jövőre nézve, a partnerségen és a szoros együttműködésen kell alapulniuk, valamint, hogy a szakkollégiumoknak meghatározó szerepet kell vállalni olyan tehetséggondozási tevékenységekben, mint a Tudományos Diákköri Konferenciákra való felkészítés, amely kiemelt figyelmet kap az egyetem éltében.
Dr. Kis Norbert, a Kormánytisztviselői Döntőbizottság elnöke előadásának középpontjába a szakkollégiumok felsőoktatásban betöltött szerepét állította. Mint elmondta, a szakkollégium, mint az egyetemi tudományos élet egyik fontos központja, igazi hungarikum, amely a szakmai autonómia megnyilvánulását képviseli. Kiemelte, hogy e hallgatói öntevékeny közösségek tevékenységének eredménye túlmutat az egyetemen, egyrészt, mert olyan készségeket és ismereteket ad át, például az érdekképviselet és érdekérvényesítés területén, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a szakkollégisták élete során, másrészt, mert széles és mélyreható kapcsolati hálózataik megnövelik a diploma utáni elhelyezkedés esélyét. Hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakkollégiumainak együtt kell működniük az egységes közszolgálat minőségének javításában, amely folyamatban ?jó úton haladnak?.
A Puskás Tivadar Szakkollégium tagjai ismertették a hallgatósággal a műszaki szakterületek ? döntően a biztonságtechnikai képzéshez kapcsolódó pályák ? nyújtotta lehetőségeit. A 2010-ben alakult szervezetet, amelyben a műszaki képzési területre jellemző rendszerszemlélet és e területen az elitképzés megvalósítása kap kiemelt szerepet, Szabó Patrick Ernst mutatta be, majd Antal Renáta és Ragács Nikoletta látványos szemléltetéssel párosított előadásban ismertette a baleset-megelőzés és közlekedésbiztonság fontosságát.
A Rendőrtiszti Főiskolán 2008-ban létrejött Szent György Szakkollégium azzal a céllal működik, hogy tagjai tanulmányaik mellett további szakmai és tudományos ismeretekkel és tapasztalatokkal gazdagodjanak. A szervezetről Horváth Zoltán beszélt, míg Benyó Hajnalka a rendőrséget érintő stresszhatások kutatásáról tartott érdekes előadást.
Az idén 11 éves Magyary Zoltán Szakkollégium célja, hogy az egyetemi oktatás által nyújtott alapvető tudásanyagon túlmutatva olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel szolgáljon a hazai és nemzetközi közigazgatás területéről, amely tagjai számára mélyebb és átfogóbb felkészültséget biztosít a közigazgatás területén ? összegzett előadásában Sárdi Patrik. Lestár Kristóf a szakkollégiumi munka egy apró szeletét felvillantó prezentációjában az E-konzultáció rendszerét ismertette nemzeti és nemzetközi viszonylatban.
A BSZK-t Budai Ádám, a Diákbizottság szakmai alelnöke mutatta be a hallgatóságnak: ismertette a 2003-ban megalakult, és 2011-ben akkreditált szervezet működésének legfontosabb jellemzőit, különös hangsúllyal annak erős szakmai tevékenységére. Ezt követően Csiki Tamás a szakkollégium gondozásában működő, a szakkollégistáknak publikációs, szakmai megjelenési fórumot biztosító Interaktív Biztonságpolitika Portált mutatta be, kiemelve a Portál 2011-es, a NATO Public Diplomacy Division támogatásával megvalósított fejlesztési projektjét.
A konferenciát Dr. Horváth Attila, a Magyary Zoltán Szakkollégium igazgatójának gondolatai zárták, aki megköszönte a szakkollégiumok képviselőinek a részvételt, külön kiemelve az előadások magas színvonalát. Hangsúlyozta, hogy ezen szervezetek, amelyek ?az alkotóerő megnyugtató manifesztációi?, nem csak a diploma értékének növekedéséhez járulnak hozzá, hanem kitörési lehetőséget is biztosítanak a tömegképzésből. Záró szavaiban kifejezte abbéli reményét, hogy az itt aláírt együttműködési megállapodás egy olyan biztos alapot teremt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakkollégiumai számára, amelyre építve közösen járulhatnak hozzá a magyar felsőoktatás és a hazai közszolgálat minőségének javításához.
Budai Ádám
Előző cikkBevonó tábor 2012, Sukoró
Következő cikkA szíriai polgárháború a szakértők szemével