Szakkollégiumok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen

0
903
2011. szeptember 15-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium (ZMNE) és a Magyary Zoltán Szakkollégium (BCE-KIK) közös vezetői egyeztetést tartott. A konzultáció elsődleges célja a két szakkollégium kölcsönös bemutatásán túl, a jövőbeni együttműködés lehetséges területeinek feltérképezése volt, ugyanakkor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásával kapcsolatban számos egyéb fontos kérdés is napirendre került.
A Magyary Zoltán Közigazgatás-tudományi Szakkollégium a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, 2001-ben jött létre. A széles látókörű közigazgatási értelmiség képzésére létrehozott szervezet 10 éve biztosít az egyetemi oktatás elméleti alapjain túl, a hazai és nemzetközi közigazgatási ismeretek továbbadása révén magasabb szintű szakmai felkészültséget és idegen nyelvi tájékozottságot tagjai számára. A 10. születésnapját idén ősszel, Emlékkonferenciával ünneplő Magyary Szakkollégium számos elismert szakmai tekintélyt, közéleti személyiséget és gyakorlati szakembert tudhat előadói sorában. A stabil alapokon és biztos egyetemi támogatással működő képzési és tudományos tevékenysége a Magyary Szakkollégiumot (MSz) a Budapesti Corvinus Egyetemen kívül is ismert és elismert szervezetté teszi.
A Biztonságpolitikai Szakkollégiumot (BSZK) 2003-ban a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem civil hallgatói hozták létre azzal a célkitűzéssel, hogy értelmiségieket neveljen a magyar nemzet szolgálatára, egy biztonságos társadalom építésére, az értelmiségi képzés, a szaktudás erősítése, a pszichológiai érettség, a morális és közösségi életvitel, a társadalmi érzékenység és a hazaszeretet elmélyítése révén. A BSZK mindig is arra törekedett, hogy az egyetem legkiválóbb, legérdeklődőbb hallgatóit összekovácsolja, valamint fórumot biztosítson az együttgondolkodásnak és közös munkának. A szervezet a nehézségek ellenére is stabilan fejlődik, évről-évre jelentős képzési és tudományos tevékenységet végez, melynek elismeréseként az állami támogatások után 2011-ben a NATO révén, már nemzetközi hozzájárulásban is részesül.
Bár a szervezeti struktúrák és a működési feltételek között tapasztalhatók eltérések, a két Szakkollégium céljai és tevékenységi területei között jelentős párhuzamok mutathatók ki. Mivel a Szakkollégiumok alapításakor a Szakkollégiumi Charta rendelkezései voltak iránymutatók, egységes alapelvek (önkormányzatiság, szakmaiság és tájékozottság, egyenlőség) érvényesülnek mindkét szervezetben, továbbá a célok eléréséhez használt eszközrendszer, így a képzéshez kapcsolódó előadások és kurzusok, a tudományos élethez köthető kutatások is azonosságot mutatnak. További jelentős kapcsolódási pont, hogy mindkét szervezetben alapvető célként jelenik meg a kiemelkedő szakmai színvonal elérésének elősegítése a tagok számára, a szakkollégisták önképzéséhez és érvényesüléséhez való hozzájárulás, valamint egy aktív és a társadalmi normákat követő közösség létrehozása és fenntartása.
A közös értékrend minden körülmények között a kooperáció biztos alapjának tekinthető, ezért a két szervezet megismerését követően a tárgyalás hangsúlya rögtön az együttműködés lehetséges formáira tevődött át. Egyetértés mutatkozott a két Szakkollégium vezetői között abban, hogy a részletek kidolgozását a lehető leghamarabb meg kell kezdeni az alábbi területeken:
  •  Közös érdekképviselet az autonómia megőrzése mellett (lehetőleg az NKE karainak valamennyi szakkollégiumával), amely kiterjedne a szakkollégiumok NKE-n belüli elismerésére, a szakkollégiumok támogatására, valamint a kollégiumi elhelyezésre
  • Gyakorlati együttműködés kialakítása a nyitott/közös kurzusok illetve konferenciák és egyéb programok tekintetében, valamint Szakkollégiumi tehetségpont és Inter-szakkollégiumi kutatóműhely létrehozásában.
A részletek kidolgozását követően a két Szakkollégium várhatóan együttműködési megállapodásban rögzíti a közös érdekképviselet és a gyakorlati együttműködés paramétereit, melyről az egyetemek vezetőit és a nyilvánosságot egyaránt tájékoztatni fogják, de addig is nagy hangsúlyt fektetnek az információk kölcsönös megosztására, melynek kiemelt szerepe van az egyetemek jövőjét körülvevő képlékeny folyamatok közepette.
A Magyary Zoltán Szakkollégium és a Biztonságpolitikai Szakkollégium közös kezdeményezése a két fél reményei szerint a jövőben kiterjeszthető lesz a leendő Nemzeti Közszolgálati Egyetem többi szakkollégiumára is, így a Műszaki Szakkollégiumra (ZMNE) és a Szent György Szakkollégiumra (RTF) egyaránt. A Szakkollégiumok vezetői bíznak abban, hogy a szeptember 15-én útjára indított kezdeményezések és a szívélyes kapcsolat a két szervezet között a jövőben tovább mélyül, és még a 2011-es őszi szemeszter során kiterjed a szervezetek tagjaira is, közös rendezvények keretében és kutatási lehetőségek kiaknázásával.
A Biztonságpolitikai Szakkollégium nevében ezúton szeretnénk megköszönni a Magyary Zoltán Szakkollégium vezetőinek szíves vendéglátását, továbbá eredményes munkát és sikeres évet kívánunk mindannyiuknak!
Berzsenyi Dániel