A Biztonságpolitikai Szakkollégium szervezésében még 2009. december 9-én a ZMNE Tudós Kávézójában került sor az EU 2011 ? Hogyan készül a Magyar Honvédség c. nyílt rendezvényre, mely az idei utolsó nyílt előadói délután volt és melyen három hivatásos állományú főtiszt tartott előadást.
Először Deme Tibor ezredes beszédét hallgathattuk meg, mely betekintést nyújtott a Lisszaboni Szerződés jelen folyamataiba, rávilágítva az újításokra, hatásokra és a dokumentum szükségességére. A globalizáció és az elmúlt 50 év változásai ? a NATO, az 1954 óta létező WEU, a 9/11-es terrortámadás, a 2004-es és 2007-es bővítés ? nagymértékben módosították a békéről és biztonságról kialakult elképzeléseket. A mindenkori cél a demokratikus Európa erősítése, ahol a parlament nagyobb szerepet kap, az intézményrendszer gyorsabban és hatékonyabban működik, az Európai Unió pedig globális szereplőként egységesen lép fel a tagállamok képviseletében. Az ezredes részletesen tárgyalta az akadályok és intézményi változások témakörét, kitérve a kül- és biztonságpolitika munkájára, végül pedig a sikeres elnökség feltételeként hangsúlyozta a megbízhatóság és a kontinuitás biztosításának fontosságát.
Fekete László alezredes előadása az EU civil és katonai válságkezelő műveleteiről szólt, melyben alapvető problémaként merült fel az éghajlatváltozás, valamint az energiabiztonság kérdésköre, melynek következményei világosan érzékelhetőek már napjainkban is. A továbbiakban kifejtésre került többek között a NATO-EU stratégiai partnersége, a válságkezelési tevékenységek során végrehajtott polgári és katonai műveletek mechanizmusa, sajátosságai és fázisai. Lezárásként az alezredes összegezte a korábban mondottak lényegi pontjait, miszerint az EU önállóan is képes a különböző műveletek vezetésére, a más nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre, rendelkezik könnyen szállítható gyorsreagálású erőkkel, valamint doktrínákkal és koncepciókkal a válság kezelésére.
A délután utolsó felszólalója, Balogh László alezredes a katonai képességfejlesztésről számolt be, és adott képet a Magyar Honvédség felkészüléséről a 2011-es soros elnökségre. Bemutatójában, a könnyebb érthetőség érdekében párhuzamot vont egy maratoni távfutó felkészülésének állomásai és a fejlesztési tervek, programok lépései között, melyek magukban foglalják kezdetkor a célok kijelölését, végül pedig az elemzés és értékelés fázisát. Természetesen részletes ismertetésre kerültek az e fázisok közötti folyamat állomásai, melyek biztosítják az eredmény sikerességét. Az előadó kiemelte, hogy mivel a NATO és az EU tagállamai nagyjából azonosak, ugyanazon problémákkal kell szembenézniük, mint amilyen a képességhiány, és melyekre közösen keresnek megoldásokat. Egyúttal fontosnak vélte hangsúlyozni a két nemzetközi szervezet eltérő szerepét, tehát azt, hogy az Európai Unió politikai, gazdasági, kulturális entitás, míg a NATO egy katonai szervezet.
A nagyjából két órásra kerekedett információáramlás után a hallgatóság lehetőséget kapott, hogy feltehesse kérdéseit, melyekre az előadók segítőkészen válaszoltak.
Előző cikkA Biztonságpolitikai Szakkollégium decemberi Közgyűlése
Következő cikkMegújult közösségi helyiség