2013. november 26-án került megtartásra az ELTE NT SzHÉK és a Biztonságpolitikai Szakkollégium által szervezett előadássorozat első alkalmára az ELTE Társadalomtudományi Karán. Az esemény központi témáját a magyar kiberbiztonság aktualitásai alkották, melynek főbb vonásait Szentgáli Gergely a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagja, illetve Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes az NKE HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese mutatta be az érdeklődők számára. Az előadás első egységében Szentgáli Gergely vázolta fel a magyar kibervédelem anatómiáját, kiemelve azon jogszabályokat, amelyek meghatározzák a biztonság ezen vetületét. Emellett kifejtésre került a közszféra és a magánszféra kapcsolata a kibervédelem tekintetében, illetve azoknak a szektoroknak a bemutatása, melyek meghatározó szereppel bírnak a magyar kiberbiztonság területén. Szentgáli Gergely kiemelte, hogy a kiberbiztonság alapvető nemzetbiztonsági kérdésnek tekinthető, melynek hangsúlyos részét képezi támadóképességek kialakítása. Az előadó szerint a jelenkort tekintve a legfontosabb feladat, miszerint biztonságtudatosságra nevelő programokat építsenek be az általános oktatásba. Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes a kiberhadviselés témáját mutatta be az érdeklődőknek, amelyben kiemelte a kritikus infrastruktúrák védelmének fontosságát, a 2007-es észtországi eseményeket, illetve a .cn problémakört. Felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy a kibertérben hangsúlyosan kell kezelni a kriminalizálódás kérdéskörét. A cyberhadviselés fegyvereinek prezentálása után, a kínai potenciál növekedésére hívta fel a közönség figyelmét. A témakört összefoglalva a koordinált védelem fontosságát, a „cyberelrettentés” sikertelenségét, illetve a biztonságtudatosság fontosságát helyezte előtérbe az NKE oktatója. Az esemény végén lehetőség nyílt a közönség számára, hogy kérdéseket intézzenek az előadókhoz. Szeretnénk megköszönni az előadóknak a figyelemfelkeltő és érdekes előadásokat, valamint a jelenlévőknek a részvételt.

A képeket Sipos Alexandra készítette.

Kancsó Péter