A ?Biztonsági Tanulmányok – Új fogalmi keretek, és tanulságok a visegrádi országok számára? című könyv bemutatója 2015. április 8-án az Antall József Tudásközpont és a Biztonságpolitikai Szakkollégium közös rendezvényén valósult meg, a Corvinus Egyetemen.

konybemutato_2015_aprilis_01

A könyv szerzői: Marton Péter a Corvinus Egyetem, Rada Péter az ELTE, Balogh István pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói.

A szerzők rövid tudományos és szakmai bemutatását követően Marton Péter vette át a szót, és beszélt a kötet tartamáról, létrehozásának főbb céljairól. Megemlítette, hogy a biztonsági tanulmányok területén – különösen a hazai terminológiában – számos fogalom tisztázásra szorult, és a tudományág klasszikus elméleti alapjainak hiányosságait, korszerűtlenségeit kísérli meg pótolni a könyv. Emellett egy egészen újszerű, kérdés-specifikus megközelítést alkalmaz, amelynek révén könnyebb megérteni és elemezni korunk biztonsági fenyegetéseit a maguk komplexitásában. Végül a könyv elméleti alapjainak alkalmazhatóságát a járványok kérdésének tárgyalásával illusztrálta.

A későbbiek során Rada Péter hangsúlyozta, hogy a könyv megszületését csaknem évtizedes együttműködés előzte meg. Majd a fenyegetések kölcsönhatásáról beszélt, arról, hogy miként válik egy bizonyos kihívás sok más típusú fenyegetés forrásává. Ezt az általa részletesen tárgyalt terrorizmus kérdésköre mentén illusztrálta. Majd a biztonsági fenyegetések társadalom által vélt és valós szintjének különbségeire világított rá.

Utolsóként, de nem utolsó sorban Balogh István ismertette a könyv kifejezetten katonai fenyegetésekkel kapcsolatos részeit. Elmondta, hogy míg a korábban irányt adó biztonsági elméletek, alig vagy akár egyáltalán nem foglalkoztak olyan mai kihívásokkal, mint a kiberbiztonság vagy a járványok, a katonai hadviselés téren is jócskán megváltoztak a feltételek. Ismertette, hogy a kötet egy adott területre fókuszálva (Visegrádi Négyek) mutatja be, a régió államainak, és egyéb szereplőinek, mint a média és társadalom folyamatos interakciójából kirajzolódó hálózat vizsgálati lehetőségeit. Végül megjegyezte, hogy a kötettel első sorban a régió szakirodalmának hiánypótlása volt a cél, mégis reméli, hogy a szakmába készülőknek is egy hasznos gyakorlati útmutatóként szolgáló művet hoztak létre.

konybemutato_2015_aprilis_03

A bemutatót követően a hallgatóságnak még lehetősége volt kérdések megfogalmazására.

Farkas László

Előző cikkA II. világháború magyarországi hadszínterének hadművészeti jellegzetességei
Következő cikkAz Arab Liga közös hadsereget állít