2010. április 14-én a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kampuszán első alkalommal került sor a ZMNE Összhaderőnemi Műveleti Intézet, valamint a Műveleti Támogató Tanszék szervezésében ?A különleges műveleti erők felkészítésének sajátosságai a Magyar Honvédségben és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen? című tudományos konferenciára.
A konferencia levezető elnökei Dr. Szabó Tibor alezredes, egyetemi docens, és Forray László alezredes, egyetemi adjunktus voltak, míg a fővédnöki pozíciót Kovács József vezérőrnagy, a MH Összhaderőnemi Parancsnokság, szárazföldi haderőnem főnöke töltötte be.
Megnyitó beszédében a tapasztalatok megosztására, együttműködésre, és az új típusú kihívások felismerésére hívta fel a parancsnoki, illetve a beosztott állomány figyelmét, és kifejezte abbéli reményét, hogy az elkövetkezendő években a különleges műveleti erők még nagyobb jelentőséget kapnak.
A vezérőrnagy beszéde után Felházi Sándor ezredes, a Kossuth Lajos Hadtudományi kar dékánja szólt néhány szót a konferencia résztvevőihez. Beszámolt arról, hogy a most első alkalommal megrendezett konferencia remélhetőleg minden évben megrendezésre kerül majd.
Az első előadást Porkoláb Imre alezredes tartotta Aszimmetrikus kihívások és a különleges erők címmel. Előadásában felvázolta, a hagyományos és a különleges műveleti erők közötti különbséget. A prezentáció során a résztvevők betekintést nyerhettek a különleges műveleti erők feladatrendszerébe is, illetve az afganisztáni misszió alapvető tulajdonságaiba.
Ezt követően a második előadást A NATO különleges műveleti alaptanfolyam a BTKK szervezésében címmel Koltai Arnold alezredes tartotta. A hallgatóság betekintést nyerhetett a Béketámogató és Kiképző Központ (BTKK) történetébe és feladatába a katonák felkészítése és kiképzése szempontjából. Koltai Arnold ismertette a 9 hónapos NKMA (NATO Különleges Műveleti Alaptanfolyam) öt fázisát, illetve megismerhettük a BTKK felszereltségét, képességeit.
A harmadik előadást Molnár Zsolt alezredes tartotta Az OMLT afganisztáni tapasztalatai címmel. Az érdekes diavetítés közben felvázolta az OMLT (Operational Mentor & Liaison Team ? Műveleti Tanácsadó és Összekötő Csoport) tevékenységét, feladatát, felszereltségét. Kiemelte, hogy az OMLT a humanitárius segítségnyújtáson, illetve a járőrtevékenységen kívül éles harctevékenységi feladatok tervezésében és végrehajtásában is rendszeresen részt vesz. Az előadás további részében az eddig végrehajtott feladatokat és kihívásokat részletezte a 2009 januárja – augusztusa között parancsnoki pozíciót betöltő alezredes.
Negyedik előadóként Nyulászi Tamás százados a Különleges műveletek elméleti és gyakorlati ismeretanyagának oktatási lehetőségei a ZMNE képzési rendszerében címmel tartotta előadását. Felvázolta az egyetem jelenlegi oktatási rendszerét, melyből megtudhattuk, hogy az ösztöndíjas hallgatók a BSc képzés alatt a Különleges műveletek I-III. tantárgy keretein belül találkozhatnak a különleges műveleti egységekkel, ezen kívül beszélt az egyetem és szolnoki zászlóaljak együttműködéséről, melynek részeként a hallgatók is látogatást tesznek az alakulatoknál, és az alakulat katonái is részt vesznek az egyetemen folyó szakirányú oktatásban segítésében. Az ilyen típusú együttműködés egyben nagyon hasznos lehet a végzés utáni további közös munkánál. Nyulászi Tamás zárásként leszögezte, hogy a különleges műveletek elméleti oktatása elengedhetetlen a Nemzetvédelmi Egyetemen.
A következő előadók Váczi Norbert százados és Kozma Gyula főhadnagy voltak, akik a különleges műveleti erők missziós tapasztalatairól számoltak be, többek között az Afganisztánban tevékenykedő Különleges Műveleti Csoport feladatairól.
Zárásként Koller József alezredes, a 86. Szolnoki Helikopterbázis parancsnok-helyettesének nem kevésbé érdekes előadása következett, aki a helikopterek többcélú alkalmazásáról és gyakorlati tapasztalatairól tartott beszámolót. Ismertette, hogy a szolnoki helikopterek milyen egyedülálló képességekkel (légi sugárfelderítő készenlét; kutatás és mentés; stb.) rendelkeznek, és hogy milyen feladatokat (csapatok kijutatása a hadműveleti területre; menetoszlop kísérése; elrettentés; stb.) kell megoldaniuk. Előadásából kirajzolódott az az egyértelmű tény, hogy a helikopterek használata a különleges műveleti feladatok megoldásához elengedhetetlen. Zárásként beszélt két nagyszabású gyakorlatról: a Magyarországon szervezett Légi roham 2009-ről és a Belgiumban megrendezett Logical Response Pegasus 2009 gyakorlatról, mely a legnagyobb közös különleges műveleti gyakorlat Európában. Kiemelte a magyar alakulatok és a szolnoki Mi-24-es helikopterek kiváló szereplését.
Összességében elmondható, hogy a konferencia elérte célját. A jelenlévő elöljárók egyöntetűen úgy értékelték, hogy ilyen típusú konferenciára a jövőben is szükség lesz. Részünkről köszönetünket fejezzük ki a szervezők felé, hogy részt vehetünk egy ilyen profin megszervezett, sikeresen bonyolított és hasznos tartalommal megtöltött előadássorozaton. Egyedülálló élmény volt ? ha csak egy rövid időre is ? betekintést nyerni a ?szolnokiak? életébe.
Sedghi Amitis ? Szentgáli Gergely
(A kép forrása: honvedelem.hu)
Előző cikkEurópa és Ázsia határán: Törökország bel- és külpolitikai folyamatai – konferencia beszámoló
Következő cikkAfrika szerepe a XXI. században – konferencia beszámoló