A Biztonságpolitikai Szakkollégium meghívására 2010. szeptember 21-én egyetemünkre látogatott Fodor Lajos nyugállományú vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára. A honvédelem kormányváltás utáni időszakának első száz napjában lezajlott eseményekről, reformokról és a Magyar Honvédség további fejlesztési irányvonalairól szóló kiemelkedő rendezvény az idei szakkollégiumi tevékenység méltó indításaként is szolgált.
Dr. Németh József Lajos, a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesületének elnöke megnyitó beszédében kihangsúlyozta, hogy 2003 óta működő kollégiumunk a védelmi szférában egyedülálló módon foglalkozik a biztonságpolitika szakterületén tevékenykedni kívánó fiatalok tehetséggondozásával és pályaorientációjával, valamint különböző szakmai programok szervezésével. A rendezvényt megelőzően ennek szellemében készült el a tagok által kigyűjtött és tematizált, az elmúlt három hónap honvédelemmel kapcsolatos híreit tartalmazó szöveggyűjtemény, amelyet Rédecsi Gábor, a BSZK Diákbizottságának elnöke adott át államtitkár úrnak.
bszk-honvedelem-elso-100-napja-2010-03
,Nem egyszerű vállalkozás 100 napot összefoglalni? ? kezdte meg beszédét államtitkár úr, aki tematikailag három hónapra lebontva ismertette az elmúlt időszak jelentős eseményeit a honvédelem területén.
Elsőként azon fontos intézkedéseket emelte ki, melyek segítségével egy teljesen új adminisztráció került felállításra. Nagy hangsúlyt fektetett az új vezetés munkafeltételeinek, továbbá humán-, tárgyi- és infrastrukturális feltételrendszerének kialakítása érdekében hozott döntésekre, melyek a kormányzat központi koordinálásával mentek végbe. A védelmi terv aláírása után, június 19-én kezdődött meg a tényleges munka, melynek során döntés született az elsődleges személyügyi kérdésekben és a külszolgálatot teljesítő állomány váltásának ügyében is. Az első hónapban már sor került a honvédelmi tárca költségvetésének áttekintésére és a hiányzó, szükséges pénzösszeg megállapítására, melyet 194 milliárd forintra becsülnek. Államtitkár úr elmondta, a személyügyi kiadásokat az eddigi 57%-hoz képest, jóval kevesebbre, mint egy 40%-ra kívánják csökkenteni és inkább a fejlesztésekre szándékoznak nagyobb pénzösszegeket fordítani. A külszolgálat kapcsán kitért a magyar katonák missziós szerepvállalására is melynek egyik aktuális eseményeként Hende Csaba honvédelmi miniszter látogatását emelte ki Afganisztánban és Koszovóban. Fodor Lajos elmondta, hogy az Afganisztánban, Baghlan tartományban állomásozó Tartományi Újjáépítési Csoport és az OMLT külföldön tartózkodását 2011 márciusáig meghosszabbították. A PRT kapcsán említést tett az augusztusban bekövetkezett halálos balesetéről, melynek ügyében felülvizsgálatot indítottak. ,,Fontos a magyar katonák élete!? tette hozzá államtitkár úr.
A továbbiakban szó esett még a kecskeméti repülőnap ez évi sikeréről és a tisztavatásról, melynek új rendje egy új korszak kezdetét is jelenti majd a magyar tisztképzésben.
Beszédének utolsó két harmadában Fodor Lajos a második, illetve a harmadik hónap jelentősebb, főként strukturális változtatásokat tartalmazó eredményeiről szólt. A Honvéd Kórház elnevezés újrafelvételével meginduló honvéd-egészségügyi reformokon túl beszélt a túlbürokratizáltságot mérsékelendő deregulációs folyamat megindításáról, illetve a hagyományos katonai képességek fejlesztéséhez való visszatérés fontosságáról is (például a katonai objektumokban az őrzés-védelem feladatát kizárólagosan katonai alakulatok lássák el; vissza kell térni az egyes szakcsapatok sajátos képességeinek fejlesztéséhez is). Fodor Lajos külön kiemelte, hogy a tisztképzés megújulása és az új közszolgálati egyetemi forma kialakításának együttes (távlati) célja a biztos karriermodellhez való hozzájárulás a honvédelem, a közigazgatás és a kormányzat területén, mindezt pedig a ?szellem által vezérelve?, a tudásanyag biztos elsajátítását garantálva kell megalapozni.
A harmadik hónap főbb változásait elemezve államtitkár úr bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új szervezeti felépítését, illetve a Vezérkar struktúrájában történt változtatásokat, továbbá szót ejtett az önkéntes tartalékos rendszer és Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény (Hjt.) átdolgozásáról is.
Az előadás konklúziójaként felhangzó államtitkári összegzés rávilágított arra, hogy a professzionális, szövetséges elvárásokat teljesíteni tudó Magyar Honvédség egyik legfontosabb feladata továbbra is a társadalmi értékközvetítő szerep, amely a személyi- és technikai képességfejlesztés-hatékonyságnövelés kettős irányvonala mellett még a jelenlegi, közvetlen katonai fenyegetésektől mentes időszakban is elvárt kötelesség.
Előadása után Fodor Lajos az érdeklődők és a sajtó képviselőinek kérdéseire válaszolt, majd a szakkollégium tagjaival beszélgetett. A rendezvény sikeres lebonyolítása megerősített bennünket abban, hogy a hasonló jellegű konferenciák szabad teret adnak a nyílt véleménycserének, és minden hozadékukkal a BSZK szakmai kibontakozását szolgálják.
bszk-honvedelem-elso-100-napja-2010-02
Baranyi Réka és Szijj Dóra
(A fotókat készítette: Krasznai-Nehrebeczky Mária)
Előző cikkBevonó Tábor 2010
Következő cikkLatin-amerikai bicentenárium az ELTE-n – beszámoló