Minősítő Bizottság látogatása a Biztonságpolitikai Szakkollégiumnál

0
1306

Március 14-én a magyarországi szakkollégiumok minősítéséért felelős Minősítő Bizottság és a Minősítést Segítő Bizottság tagjai látogattak el a Biztonságpolitikai Szakkollégiumhoz, a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campusra.

A konzultáció megnyitásaként a bizottság a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar vezetőivel, név szerint Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornokkal, az NKE stratégiai és intézményfejlesztési, valamint megbízott oktatási rektorhelyettesével, Dr. Boldizsár Gábor ezredessel a HHK dékánjával, valamint Prof. Dr. Kovács László mk. ezredessel, a HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettesével találkoztak egy rövid beszélgetés erejéig, ahol dékánhelyettes úr leszögezte, hogy a BSZK-t tartják a tehetséggondozás egyik legfontosabb pillérének a HHK-n és elismerik a szervezett által elért eredményeket, illetve tiszteletben tartják autonómiáját.

Dékán úr arra hívta fel a figyelmet, hogy a tehetséggondozás rendszeréből nem szabad kihagyni a honvédtisztjelölteket sem, ezért egy olyan megoldást kell találnia közösen a két szervezetnek, hogy  őket is be lehessen vonni ebbe a rendszerbe, amelyhez a Kar minden lehetséges támogatást megad. Ezt követően a bizottság meglátogatta a BSZK számára legfontosabb helységeket, az Egyetemi Központi Könyvtárat, a Tudós Kávézót, a közös szobát, a lakószobákat, a sportlétesítményeket, kiemelve azt, hogy a BSZK tagjai egy folyosó szobáiban laknak, illetve a közösségi élet nem csak a kollégiumban, hanem több más helyen valósul meg. Végül a szakkollégium irodájában egy rövid prezentáció keretében a Szakkollégiumi Charta alapján került bemutatásra a BSZK.

bszk-minosito-bizottsag-2014-02

A Bizottságot örvendetesnek találták a saját kiadványokat, valamint, hogy a jövőben komolyabb hangsúlyt szeretne a BSZK helyezni az alumni kapcsolataira. Ezúton is köszönjük a Minősítő és a Minősítést Segítő Bizottság tagjainak, hogy meglátogatták szakkollégiumunkat, az egyetem vezetésének a támogatást, valamint a BSZK tagjainak az előkészítést és a segítséget!