A Biztonságpolitikai Szakkollégium (BSZK) 2012. december 19-én, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti kampuszán megtartott Közgyűlésén a napirendi pontok megtárgyalása előtt a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja Dr. Boldizsár Gábor ezredes megköszönte a BSZK egész éves erőfeszítését, elismerte munkájukat, egyúttal határozottan kinyilvánította a Kar támogatását a szakkollégium irányába. A kíséretében tartózkodó tudományos és nemzetközi dékánhelyettes, Prof. Dr. Kovács László mk. alezredes is megerősítette a fentieket. A vendégek sorát Dr. Kaló József, egyetemi adjunktus zárta, aki a Közgyűlés végén köszönte meg a szakkollégisták tevékenységét. A napirendi pontok közül elsőként az Elnökség és a Diákbiztosság számolt be. Mindkét beszámoló részleteiben tartalmazta a 2012 júniusa óta eltelt időszak lényeges eredményeit, így különösen azt, hogy a BSZK ismét minősített szakkollégium lett. A beszámolókat a jelenlévők egyhangúan elfogadták. A második napirendi pontban a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosították a jelenlévők két okból: egyrészt a szakkollégium egyik feladataként határozták meg a rendszeres kapcsolattartást a szakmailag illetékes tanszékkel, így erősítendő a szakmai és személyi együttműködést. Másrészt a korábbi “szakmai felügyelői” pozíciót átalakították “mentorrá” annak korábbi célját és feladatrendszerét érintetlenül hagyva. A harmadik napirendi pontban személyi kérdések dőltek el: egy fő elnökségi, egy fő diákbizottsági, illetve a mentor pozíciója kapcsán kellett döntést hozni. Az elnökségi tagságról leköszönő Rédecsi Gábort Vajkai Edina, a diákbizottsági tagságról leköszönő Budai Ádámot Bokros Tünde váltja a 2013. májusi Közgyűlésig. A mentori tisztséget további egy évre Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes tölti be. A leköszönő tisztségviselőket maximális elismerés és köszönet illeti, míg a régi-új mentornak és az új vezetőknek ezúton gratulálunk, egyúttal sok sikert és erőt kívánunk munkájukhoz! Ebben a napirendi pontban ? listás szavazás alapján, de nem egyhangúan ? két fő kizárásáról döntöttek a jelenlévők a szakkollégiumi tagság fenntartásához szükséges kurzus teljesítésének elmulasztása miatt.

bszk-kozgyules-2012-tel-02

A negyedik napirendi pontban a 2012/13-as tanév fő feladatairól volt szó, amelyek közül kiemelkedik a “KOVÁSZ” tehetségsegítő pályázatban tett szakkollégiumi vállalásoknak való megfelelés szükségessége és az utóbbi időszakban megkötött együttműködések (különösen a honvedelem.hu és a kitekinto.hu) jelentősége. 2013 februárjában dől el, hogy a felvételiző “obligátok” közül kik válhatnak teljes jogú szakkollégiumi tagok.
Az ötödik, egyúttal záró napirendi pontban a szakkollégiumi lét egyik kulcseleme az egymás közötti kommunikáció és együttműködés került terítékre, amelyek erősítése elengedhetetlen a jövőre vonatkozóan.
A Közgyűlés végül ünnepi hangulatban zárult, amelynek egyik legfontosabb oka a karácsonyi hangulaton túl, hogy a Biztonságpolitikai Szakkollégium 2013-ban ünnepelheti fennállásának 10-ik évfordulóját!
Előző cikk?Operation Furniture? avagy csapatépítés bútorokkal
Következő cikkRegionális biztonság előadássorozat a Biztonságpolitikai Szakkollégium szervezésében