2014. március 27-én került sor a Fiumei úti sírkert 30-as parcellájában, Kiss Károly, az MTA első katonai rendes tagjának sírhelyénél a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Biztonságpolitikai Szakkollégium és a Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai és Nemzetbiztonsági Szakosztályai közös szervezésében megemlékezésre és koszorúzásra. Kiss Károly (1793-1866) részt vett a napóleoni háborúkban. Főhadnagyként vonult nyugállományba, ezt követően lett, 1831-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd 1840-ben rendes tagja. Részt vett az 1848-49-es szabadságharcban, ekkor ezredesi rendfokozatot viselt. Jeles nyelvújító, nevéhez fűződik az első magyar hadászati műszótár megalkotása, illetve az ő javaslatára nevezték el a szabadságharcban részt vevő katonákat honvédnak.

A rendezvényen Prof. dr. Padányi József dandártábornok, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai és Intézményfejlesztési rektor-helyettese beszédében az emlékek ápolására, a hadtudományi kutatások folytonosságának megőrzésére és az irodalom, hadiirodalom emlékeinek megőrzésére hívta fel a figyelmet. Ács Tibor, az MTA doktora Kiss Károly életútjáról, munkásságáról beszélt, méltatva hazafiasságát és tudományos eredményeit. M. Szabó Miklós az MTA rendes tagja a hadtudomány úttörőiről, munkásságuk fontosságáról beszélt. A megemlékezésen Dr. Németh József Lajos, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tiszteletbeli elnöke szemelvényeket olvasott fel a Kiss Károlynak írt gyászbeszédből, mellyel méltóképpen zárta a beszédek sorát.

bszk-kiss-karoly-2014-02

A koszorúk elhelyezése után a Biztonságpolitikai Szakkollégium tagjai egy-egy szál virággal adóztak Kiss Károly emlékének.

 Vecsey Mariann