2009. március 4-én tartotta ez évi első szituációs gyakorlatát az egyetem hallgatói által létrehozott, és működtetett Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete.
A gyakorlat célkitűzései között szerepelt, hogy a résztvevő tagok, és tagjelöltek megismerkedjenek a NATO Észak-atlanti Tanácsának működésével, politikai döntéshozatali mechanizmusával, gyakorlatot szerezzenek az érdekütköztetésben, vitázásban, és a konszenzusos döntéshozatalban, valamint megismerjék ezek esetleges buktatóit. A gyakorlat második szegmensében ? mely átfogó gondolkodást kívánt ? elsajátíthatták, hogy hogyan kell átlátni bizonyos szituációkat, átfogó nézőpontból vizsgálni adott területet, és milyen módon lehet több terület munkáját összehangolni.
A gyakorlat két fő részből állt. Az első részben a NATO Észak-atlanti Tanácsát a csökkentett létszámban szimuláltuk ? főként a nagyhatalmak, az érintett Mediterrán és nem Mediterrán országok részvételével ?, és a feladatként kiszabott konszenzusos döntéshozatalt megelőzően, komoly érdekütközéseket, és vitákat sikerült megvalósítani a résztvevők aktív közreműködésével.
A gyakorlat alapszituációja szerint nemzetközi vizeken kurd származású kalózok hatalmukba kerítettek egy panamai zászló alatt hajózó, török tulajdonban levő tankhajót, mellyel behajóztak a Boszporusz legkeskenyebb részére, horgonyt vetettek, és politikai követeléseket fogalmaztak meg a török kormány felé. A török kormány, a kalózoktól kapott fenyegetéseket tartalmazó videó birtokában a NATO-tól kért segítséget, és az Észak-atlanti Tanácshoz fordult, hogy az vegye napirendre a kérdést, és tegyen lépéseket a helyzet rendezése érdekében.
bszk-boszporusz-gyakorlat-2009-marcius-04
A NATO Észak-Atlanti Tanácsának szimulációja.
A résztvevőknek első lépésként ? az előre megkapott rövid szerepleírásokra alapozva ? arról kellett dönteniük, hogy napirendre tűzzék-e a kérdést. Már ezt a döntést is heves érvek és ellenérvek felsorakoztatásával sikerült meghozni, majd ezt követően a konszenzusos döntéshez hosszú, és valóban életszerű viták vezettek el.
A döntéshez vezető utat nehezítette az újabb, még komolyabb fenyegetést tartalmazó videó, mely szerint a szorosba való behajózás előtt mérgező anyagokat vittek a hajó fedélzetére, s ezek kiszabadulásuk esetén Isztambul lakosságának százezreit fenyegetnék közvetlenül életveszélyesen.
A konszenzusos döntést követően, mely során katonai lépések megtétele mellett döntöttek ? néhány perc szünet után ? újabb helyzet állt elő.
A hajón ismeretlen körülmények között robbanás történt, a mérgező anyagok kiszabadultak, a hajótestből folyó kőolaj meggyulladt, és valóságos tűzfalként elzárta a Boszporuszt. A résztvevőkből új csoportok alakultak, EADRCC, török kormány, katasztrófavédelmi, hajózás biztonságáért felelős, egészségügyi, nemzetközi sajtó, valamint környezetvédelmi. A török kormány a NATO-hoz fordult segítségért, és az EADRCC-n keresztül fogadta a tag- és partnerországoktól felajánlásiból származó erőket és eszközöket.
A csapatok elsődleges feladata az volt, hogy a megadott körülmények között, a szervezők által megadott eszközöket felhasználva, meghatározzák a prioritási sorrendet, a konkrét cselekvési tervet, valamint szükség esetén az EADRCC-hez forduljanak plusz erőkért és eszközökért. Mintegy további feladatként egyeztetniük kellett egymással az átfedésekről, plusz feladatokról, továbbá erőket és eszközöket adhattak át egymásnak.
Külön kiemelendő, hogy a nemzetközi sajtó csapatnak 3×2 percben interjút kellett készíteni a török kormányfővel, melynek eredményeként néhány fogást elsajátíthattak az interjúkészítés/adás fortélyaiból.
A csapatok beszámolóját, valamint némi összegzést követően Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes asszony számolt be észrevételeiről, javaslatairól, és gratulált mind a résztvevőknek, mind a szervezőknek.
bszk-boszporusz-gyakorlat-szekcio-2009-marcius-04
Balról jobbra: Siposné Prof. Dr. Kecskeméthy Klára ezredes és az ‘Egészségügyi csoport’.
Külön köszönetet mondunk Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezredes asszonynak (Oktatási Rektorhelyettes), dr. Resperger István mk. ezredes úrnak (Vezérkari Tanfolyam Parancsnoka), valamint Kiss Dezső alezredes úrnak (egyetem sajtósa) segítőkészségükét és támogatásikért, melyet a Szakkollégium felé ismételten kifejezni szíveskedtek!
Köszönet illeti továbbá segítségükért Harján Stefániát, Csiki Tamást, Rédecsi Gábort és Hajzer Tamást!
Előző cikkIzrael biztonsága; konfliktusok és/vagy megoldások? – Konferencia beszámoló
Következő cikkDr. Vadai Ágnes államtitkár előadása a “Magyar Honvédség fejlesztési irányai” címmel