2009. március 9-én a Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesületének tagjai és tagjelöltjei közül 21 fő látogatást tett az Országházban.
A Honvédelmi és Rendészeti Bizottság által biztosított idegenvezető segítségével a csoport megismerte a Parlament épületét, annak történetét, és több érdekes információval is gazdagabb lett.
A látogatás ? egy gyors Parlament előtti csoportkép után ? a 17. számú kapunál vette kezdetét. A zökkenőmentes beléptetést követően Homola Csaba dandártábornok fogadta a társaságot, majd bocsátotta rendelkezésre a köztársasági őrezred egyik tiszthelyettesét idegenvezetőnek.
Néhány perccel később ? a kabátok jelentette plusz teher nélkül ? a képviselőházi ülésterem közelében, a kupolacsarnokon túl valósággal nyüzsgött az élet. Képviselők, tanácsadók, és meghívott vendégek valóságos hada lepte el a folyosókat. Parnó Lászlónak ? a terembiztosi szolgálat vezetőjének ? köszönhetően a karzatról a csoport megfigyelhette, hogy hogyan zajlik a parlament plenáris ülése, és milyen egy napirend előtti felszólalás.
Körbenézve a képviselőházi ülésteremben a hangos tömegnek tűnő, egymással értekező politikusok között láthatóak voltak a kormány képviselői, miniszterek és a kormányfő egyaránt. Az ülést Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke vezette, jobbján Dr. Soltész Istvánnal az Országgyűlés Főtitkárával.
Akik jól figyeltek láthatták, és hallatták, ahogy házelnök asszony megkocogtatta a parlamenti csengőt ? mely a felszólalásra rendelékezésre álló idő leteltét jelzi a felszólaló képviselő számára ?, és a terem sarkában ülő teremőrt is, aki a plenáris ülés zavartalan lefolytatásáért ? a terembiztosi szolgálat többi tagjával együtt ? felelős.
Az ülésen való benntartózkodásra ugyan szűkös időkeret állt rendelkezésre, de kárpótolta a csoportot, ami ez után következett.
BSZK-tagjai-parlamenti-latogatas.kupolaterem-2009-marcius
Szakkollégisták a Szent Korona körül
A program folytatásaként először a Parlament főbejáratához vezető díszlépcsőt tekintette, majd mászta meg a társaság. A lépcső lábánál látható volt a Parlament makettje ? melyet egy család készített és ajánlott a Magyar Országgyűlésnek ?, valamint az aradi vértanúknak Aradon emléket állító szobor kicsinyített mása.
A vörös szőnyeggel borított lépcsőn néhány csoportkép még elkészült, majd ezután a kupolacsarnok következett, ahol mindenki közelről megszemlélhette a magyar koronázási jelvényeket, és a Szent Koronát. A 16 uralkodó szobrával és azok címereivel díszített csarnok, a maga 27 méteres belmagasságával monumentális, és tagadhatatlanul lélegzetelállító látványt nyújtott.
Rövid kitérőt követően az Európai Ügyek Bizottságának titkárságát vezető Dr. Juhász László úr már várta a csoportot, a Nemzetbiztonsági Bizottság egykori üléstermében. ?Ha azok a falak beszélni tudnának.?
Előadása a laikusok számára olykor nem volt végig teljességgel követhető, ugyanakkor számos olyan kérdésre, és problémára világított rá, melyek kiemelt jelentősséggel bírnak az Európai Unió és a Magyar Országgyűlés között zajló munkát illetően, illetve bármely tagállam és az Európai Unió között. Az előzetes egyeztetéssel, valamint a soros elnökséggel kapcsolatban őszintén és érthetően beszélt.
Előadása végén, és már közben is szép számmal merültek fel kérdések, melyekre nyíltan és egyértelműen válaszolt. Számos olyan hasznos információt osztott meg a csoporttal, melyek a későbbiek folyamán még sokaknak hasznára lehet.
Ezt követően a delegációs terem megtekintése következett. Nevét onnan kapta, hogy a dualizmus korában a két birodalomrészből küldött 60-60 képviselő pesti tanácskozásaik idején itt gyakorolta a közös felügyeletet az illetékességükbe tartozó hadügy, külügy, valamint közös pénzügyi kérdések felett.
A csoport útja kisebb kupolacsarnoki ismételt látogatást követően a Honvédelmi és Rendészti Bizottság Dunára néző üléstermében folytatódott.
BSZK-tagjai-parlamenti-latogatas-bizottsag-01-2009-marcius
BSZK-tagjai-parlamenti-latogatas-bizottsag-04-2009-marcius
A csoport szerencséjére a bizottság épp akkor kezdte ülését, így egy rövidebbnek mondható ? 3 napirendi pontot magába foglaló ? bizottsági ülésre is beülhettek. Dr. Lázár Jánost ? a Bizottság elnökét ? távollétében Dr. Keleti György ? volt honvédelmi miniszter ? helyettesítette, jobbján Laban János ? a bizottsági titkárság vezetőjének ? segédletével.
Első lépésben az ülés napirendi pontjait fogadták el zökkenőmentesen. Ennek eredményeként, első napirendi pontban egy alkotmánymódosító javaslat parlament elé bocsátásáról szavaztak, majd ezt követőn egy egyéni képviselői indítvány került megvitatásra. A napirendi pontokban érintett egyes meghívott vendégek mindkét estben megfelelően tájékoztatták a bizottság tagjait, majd azok kérdésire egyenes válaszokat adtak.
Az ún. ?Egyebek? napirendi pontot követően ? egyéb aktuális ügy nem lévén ? a levezető elnök az ülést lezárta, így a képviselők távozását követően a csoport tagjai ülhettek helyükre.
BSZK-tagjai-parlamenti-latogatas-bizottsag-02-2009-marcius
BSZK-tagjai-parlamenti-latogatas-bizottsag-03-2009-marcius
Laban úr tájékoztatta a jelenlevőket a bizottság működéséről, feladatairól, valamint az országgyűlés működésébe is bepillantást engedett. Az érdeklődés egyértelmű jeleként ismét több kérdés is felmerült, melyet titkár úr készségesen meg is válaszolt, s eközben könnyedebb, barátságos légkört teremtett meg.
A látogatás zárásaként búcsúzóul néhány kedves, baráti szóval tárbonok úr is elköszönt a csapattól.
Nagy örömre ad okot, hogy máskor is szívesen látják vendégül a szakkollégium tagjait!
Következő cikkIzrael biztonsága; konfliktusok és/vagy megoldások? – Konferencia beszámoló