A Biztonságpolitikai Szakkollégium (BSZK) 2015. június 23-án megtartotta félévzáró Közgyűlését, amelyen a szervezet elmúlt időszak során végzett tevékenységének összegzése és értékelése mellett személyi kérdésekről és a Szakkollégium jövőjére vonatkozó legfontosabb teendőkről is döntés született.

A Biztonságpolitikai Szakkollégium Egyesülete (BSZKE) Elnökségének jelenlévő tagjai, valamint a Diákbizottság (DB) összességében sikeresnek értékelték az elmúlt félévet. A tagság a szakkollégiumi élet meghatározó elemei közül az önképzés (angol nyelvű transzatlanti kapcsolatok, és haditechnikai ismeretek kurzus), a szakmai tevékenység (a megújult biztonsagpolitika.hu minőségi tartalommal történő feltöltése, illetve eredményes szereplés ITDK-n és OTDK-n), rendezvényszervezés (Kelet-Közép-Európa szerepe a NATO kollektív védelmi rendszerében, Északkelet-Ázsia biztonsága orosz-kínai-japán-amerikai összefüggésben, A II. világháború magyarországi hadszínterének hadművészeti jellegzetességei) valamint a közösségi programok (Bevonó Tábor Ócsán, 2015-ös Biztonságpolitikai Szakestély, a 12. Arrabona Légvédelmi Rakétaezrednél tett látogatás) terén is eredményes munkát végzett. A Szakkollégium a szóban forgó időszak alatt Dr. Padányi József mk. dandártábornokkal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettesével sikeres egyeztetéseket folytatott, melynek eredményeként megszületett a BSZK 2015-től 2018-ig szóló stratégiája, és az erre az időszakra vonatkozó költségvetési terve is. Mindemellett a szervezet eddigi teljesítményének elismeréseként a Szakkollégiumok Egyeztető Fórumának Minősítő bizottsága 2015 áprilisában úgy határozott, hogy a BSZK 2018-ig megőrizheti minősített szakkollégiumi státuszát.

A Közgyűlésen a személyi kérdések kapcsán döntés született új tagok felvételéről, öt tag senior taggá válásáról, tisztújításról, valamint két tag BSZK-ból történő kizárásáról. A tavaszi felvételi eljárás során aktív és szakmai követelményeknek is megfelelő szereplésük elismeréseként a felvételi bizottság javaslatot tett a Közgyűlésnek Király Péter és Zsichla Bonifác BSZK-ba történő felvételére, amit a jelenlévők egyhangúlag meg is szavaztak. Ezt követően öt tag (Agócs Endre, Berta Szilárd, Farkas László, Kolarovszki Zoltán, Zsebe Zsolt) jelezte, hogy hallgatói jogviszonyuk megszűnését követően is fenn szeretnék tartani kapcsolatot a Szakkollégiummal, ezért kérvényezték senior taggá válásukat, amelyet a Közgyűlés ugyancsak jóváhagyott. Az Egyesületben és a BSZK-ban betölthető tisztségek vonatkozásában a következő javaslatok merültek fel a Közgyűlés során: a BSZK mentora Dr. Szenes Zoltán nyá. vezérezredes, a BSZKE tiszteletbeli elnöke Dr. Németh József Lajos, a BSZKE elnöke Dr. Kaló József, további elnökségi tagok Agócs Endre és Zsebe Zsolt; a DB elnöke Fekete Csanád, további DB tagok Pénzváltó Nikolett és Pocsai Erzsébet; a BSZK titkára Kukovics Mihály. A Közgyűléshez egyéb javaslatok nem érkeztek, és a testület a jelölteket kivétel nélkül megszavazta. Emellett a DB javaslatára a Közgyűlés úgy határozott, hogy ? mivel 2014 decemberi felvételüket követően nem vettek részt a szervezet tevékenységében ? Hegedüs Dávidot és Lázár Istvánt kizárja BSZK-ból.

A Közgyűlés utolsó napirendi pontját képező jövőbeni feladatok kapcsán a tagság egyetértett abban, hogy ezek közül a legfontosabb a BSZK, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara, illetve Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kara közötti együttműködési megállapodás kidolgozása, az ehhez kapcsolódó technikai jellegű feladatok elvégzése, és mindezek gyakorlatba történő átültetése lesz.

IMG_4024[1]

Előző cikkOroszország Sz-400-asokat telepít a NATO határainak közelébe
Következő cikkAz orosz haderő skandináv területek elfoglalását gyakorolta