A Biztonságpolitikai Szakkollégium 2015. október 7-én ?MigRatio ? A menekültügyi kihívások jogi, biztonsági és segélyezési aspektusai? címmel rendezett konferenciát, amelynek célja a migrációs helyzet racionális alapokon nyugvó megközelítése volt. A felszólaló előadók ? Dr. Boldizsár Gábor ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója, Dr. Tálas Péter, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar dékánja, valamint Dr. Vas Gizella ezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztályának korábbi vezetője ? szakmai nézőpontjaik alapján mutatták be a Magyarországra és Európára ható migrációs folyamatokat, rávilágítva annak komplex természetére.

DSCN1440Dr. Vas Gizella ismertette a közelmúlt főbb migrációs tendenciáit, és a rendőrség erre adott válaszait. Az előadó kiemelte, hogy az Európába érkező menekültek megfelelő átvilágítására elsőként Németországban van lehetőség, ezért szinte lehetetlen eldönteni, hogy kik az oltalomra szoruló tényleges menekültek. E kapcsán megjegyezte, hogy a helyzet összetett és bonyolult, ezért az egyes esetekből nem szabad általánosított és leegyszerűsített következtetéseket levonni.

Kardos István a Magyar Vöröskereszt tevékenységeit bemutatva kitért rá, hogy a szervezet szorosan együttműködik a rendőrséggel és más kormányszervekkel, alapvető ellátást és akár pszichoszociális segítséget nyújtva az országon áthaladó menekülteknek. E kapcsán kiemelte, hogy a szervezet minden politikai, etnikai, vallási és ideológiai megkülönböztetéstől függetlenül segíti a rászorulókat.

Dr. Tálas Péter a migráció Európára gyakorolt hatásait emelte ki, mely kapcsán megjegyezte, hogy az Európai Unió menekültpolitikája csődöt mondott. A válság kezeléséhez szerinte összeurópai megoldásra és egy átfogó stratégiára van szükség, mely során elsősorban a migrációs hullámot kiváltó okok megszüntetésére kell koncentrálni. Minderre égető szükség van, mivel a közeljövőben várhatóan fokozódni fog az Európára nehezedő migrációs nyomás.

DSCN1445

Dr. Boldizsár Gábor előadásában kitért rá, hogy a nemzetközi válságreagáló- és békeműveletekben történő szerepvállalás során a Magyar Honvédség számos tapasztalatot szerzett az otthonukat elhagyni kényszerülő emberek kezelése terén. E kapcsán kiemelte, hogy a jelenlegi helyzetben ? a nemzetközi műveletekhez hasonlóan ? a Honvédség a többi kormányzati és civil szervezettel közösen végzi feladatát.

Az előadás moderátora, Dr. Németh József Lajos, a Biztonságpolitikai Szakkollégium tiszteletbeli elnöke végül – összegezve az elhangzottakból levonható főbb következtetéseket – rávilágított egyrészt arra, hogy a migrációs helyzet megköveteli a kormányzati szervek közötti szoros együttműködést, másrészt arra, hogy a kialakult helyzet már most számos tanulsággal és eddig kevésbé feltárt lehetőségekkel szolgál a jövőre nézve.

[quote_box_center]

Az eseményt nagy médiaérdeklődés kísérte, megjelentek többek között az MTI, a Magyar Nemzet, a Hír TV, és a Lánchíd Rádió képviselői is. Az általuk készített összefoglalók az alábbi linkeken tekinthetőek meg:

Lánchíd Rádió

Magyaridők

 

[/quote_box_center]

Előző cikkVitaest a drogokról, biztonságpolitikai megközelítésben
Következő cikkBiztonságpolitikai Szakkollégium felvételi tájékoztató ? 2015. október 8.