1. április 8-án a Magyar Hadtudományi Társaság Biztonságpolitikai Szakosztálya, a Biztonságpolitikai Szakkollégium és a Nemzetbiztonsági Szakosztály közös szakmai rendezvényt szervezett, “A II. világháború magyarországi hadszínterének hadművészeti jellemzői” címmel. Előadásában Kerekes András, PhD hallgató áttekintette a Magyarország területén zajlott hadi eseményeket, összehasonlítva a felek hadművészeti és harcászati sajátosságait. Az előadó nagy hangsúlyt fektetett a magyarországi hadszíntér háborúban játszott szerepének bemutatására, különös tekintettel a szemben álló felek politikai és katonai vezetésének hadászati elgondolásaira. Kerekes András előadása végén összegezte a szovjet és német hadvezetés között – a harcászati és hadműveleti tervezés és végrehajtás területén – fennálló főbb különbségeket és jellegzetességeket.

    A beszámolót írta: Fekete Csanád