Az alábbi tanulmány az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) Kongói Demokratikus Köztársaság Stabilizációs Missziójának (MONUSCO) kialakulását, felépítését, szervezetei elemeit, feladatrendszerét és eddig elért eredményeit kívánja bemutatni.
A Közép-Afrikában elhelyezkedő állam a XIX. század végétől Belgium gyarmata volt, amely igen későn, csak 1960. június 30-án nyerte el függetlenségét. Az ezt követő időszakot véres összecsapások jellemezték, amelyet az 1999 júliusában a Kongói Demokratikus Köztársaság (Kongói DK) és öt regionális állam (Angola, Rwanda, Uganda, Zimbabwe, Namíbia) között megköttetett lusakai tűzszüneti megállapodás zárt le.  Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) még ebben az évben, november 30-ai dátummal, megfigyelő missziót (MONUC) telepített a térségbe. Később az ENSZ BT számos határozat meghozatalát követően kiterjesztette a misszió tevékenységi körét további feladatokkal. Az ország 46 év után 2006. július 30-án megtartotta első szabad választását, amelynek keretében megszavazták az 500 fős Nemzetgyűlést. Ezt követően az elnökség október 29-én kezdte meg hatalmának gyakorlását. A Kongói DK jelenlegi államfője Joseph Kabila.
kongoi-dk-map
Kongói DK földrajzi helye (Forrás: aaib-insurance.com)
Az ENSZ életében ez volt az eddigi legkiemeltebb választás, amelyben aktív szerepet vállalt, majd azt követően missziója mandátuma kiszélesedett a politikai, katonai kapacitásnövelés területét érintő feladatokkal. A jogállamiság megszilárdítása mellett a fegyveres felkelések elleni fellépésben, tehát a konfliktuskezelésben is jelentős szerepet vállalt magára.
A MONUC misszió 2010. július 1-e után MONUSCO néven folytatta tevékenységét, amely főként szimbolikus jelentéssel bír, mivel az ENSZ BT ezzel próbálta kifejezésre juttatni, hogy az ország új korszakba lépett. A misszió főparancsnokának a német származású Martin Kobler lett kinevezve. Az új misszió jogosultságot kapott arra, hogy minden eszközt bevessen a polgári lakosság, a humanitárius és emberi jogi aktivisták erőszakos fenyegetése esetén, emellett feladatául kapta, hogy támogassa a stabilizációs és konszolidációs törekvéseket a Kongói DK területén. Az ENSZ BT határozata alapján a megfelelő polgári védelem és igazságszolgáltatás mellett 22.016 főben maximalizálta a misszió létszámát. Ez 19.815 fő kéksisakost, köztük 760 katonai megfigyelőt, 391 rendőrt és 1.050 fő további személyzetet jelent. Ez a szám az 2013. decemberi adatközlés szerint 573 ENSZ foglalkoztatottal és 2.970 fő helybélivel gyarapodott. A misszió főhadiszállása (HQ) a Kongói DK keleti részén lévő Kinshasa városban található. A Kongói DK területét további hat szektorra bontották fel, melyek mindegyikében jelen vannak ENSZ csapatok. A Biztonsági Tanács elítéli a térségben jelenlévő fegyveres csoportok, például a Demokratikus Erők Ruanda Felszabadításáért (FDLR), az Úr Ellenállási Serege (LRA) és a Kongó Felszabadítása Hazafias Erői (FPLC) tevékenységeit, melyek főként a polgárok ellen elkövetett erőszakos cselekményekben nyilvánulnak meg. A fegyveres csapatok felderítését megnehezíti kongó domborzata is, továbbá maga a trópusi éghajlat és az erdőségek. Feladataik tejes körű ellátásának, illetve a helyzet stabilitásának és a véres támadások megfékezésének érdekében az ENSZ BT 2013. március 28-ai határozata alapján intervenciós erőt, mintegy 3.000 főt (három lövész zászlóalj és egy tüzér század) telepített a térségbe, amely a kongói hadsereggel közösen látja el az aktuális feladatokat (pl. támadó műveletek) a Kelet-Kongói destabilizált területeken. A békefenntartó erők felállításával szemben, amely a jelenlegi helyzet szerint egy évig lesz hatályos, több állam is tiltakozott. Álláspontjuk szerint a MONUSCO így már nem csak békefenntartó feladatot lát el, hanem a felkelők elleni harcokban is aktív szerepet vállal, sérti a Kongói DK szuverenitását, mert annak belügyeikbe avatkozik be.
A MONUSCO tevékenységei a térségben:
 • Gyermekek védelme: fiatalkorúak fenyegetettségének csökkentése, az ellenük történő agresszió visszaszorítása és az erőszakos incidensek dokumentálása. Szakosodott civil szervezetekkel való közös szerepvállalás. A helyi rendőrségben és igazságszolgáltatásban dolgozóknak képzése. Segítségadás a fegyveres csoportokban erőszakkal betoborozott gyermekkatonák dezertálását követően.
 • Polgári ügyek: biztosítja a kapcsolattartást a polgárok és az önkormányzatok közt. Koordinálja és megkönnyíti a szekción belül tevékenykedő partnerek munkáját és elemzi az aktuális helyzetet. Segíti a kormány és lakosság közti bizalom kiépülését, emellett a konfliktuskezelésben és a törzsek közti ellentétek felszámolásában is szerepet vállal. A kormányt a szociális rendszer kiépülésében és az állami szolgáltatások hatékonyabbá tételében is segíti.
 • Lefegyverzés és reintegráció: a térségben több szélsőséges csoport nagy fenyegetést jelent a civil lakosságra, illetve a misszió tagjaira, ezért a felkelő fegyveres csoportok (FDLR, LRA, M23) felderítése és lefegyverzése kritikus pont a térségben. A kongói polgárháborúból visszamaradt szélsőséges csapatok lefegyverzése és segítése a társadalomba való reintegrációban.

kongo-elkobzott-fegyverek

 

Akció során elkobzott fegyverek (Forrás: blogs.un.org)

 • Választási divízió: fő tevékenysége a választások tisztaságának ellenőrzése és a választásokban résztvevők számának kiterjesztése a lehető legszélesebb körben.
 • Nemek közti egyenlőtlenségek csökkentése és felszámolása: ebben a tekintetben nagy hangsúlyt fektetnek a női vezetők jelenlétére – a misszión belül is -, mellyel igyekeznek a helybéli nők társadalomban betöltött szerepét előmozdítani.
 • HIV/AIDS egység: a lakosság és a térségbe érkező ENSZ munkatársak informálása a betegség következményeiről és megelőzéséről. Emellett a térségben uralkodó szexuálhigiéniás problémák kezelése.
 • Emberi jogok szekció: a kormánnyal és más misszión belüli egységekkel segíti megszilárdítani az alapvető emberi jogokat. Emellett a szexuális erőszak visszaszorításában is nagy szerepet vállal.
 • Békefenntartó katonaság: feladata a fontosabb stratégiai pontok és épületek védelme mellett a polgári lakosság és ENSZ munkatársak megóvása az esetleges támadásoktól, valamint a humanitárius segélyek, konvojok védelme is a tevékenységük közé tartozik.
 • Intervenciós erők: fegyveres harcokban a kongói hadsereg támogatása, illetve a fegyveres felkelők elleni határozott fellépés. Ennek a katonai egységnek a telepítése egy újabb korszakát jelenti a békefenntartó missziókat tekintve. Első példa arra, hogy az ENSZ fegyveres harcok támogatására állít szolgálatba békefenntartó katonákat.
 • Rendőrség: civil lakosság óvása az esetleges támadásoktól. A helyi rendőrséggel való együttműködés-és kapcsolattartás alapvető feladata, elsődleges cél a helyi rendőrségi erők létszámának növelése. Emellett a szavazásokon való biztosítási feladatok ellátásában is fontos funkciót tölt be.
 • Aknamentesítés: megtisztítják a polgárháborúban aknásított területeket. Együttműködés a kormánnyal az aknásított területek felderítésének és megtisztításának érdekében.  Járulékos feladat a lakosság informálása a veszélyeztetett helyek és pontok hollétéről, illetve a már megtisztított területekről.
 • Politikai ügyek: feladata az állam demokratizálódásának és intézményi reformjainak támogatása. Konfliktuskezelés és megoldás a közösségek közti ellentétek felszámolásának érdekében, az afrikai ?nagy tavak? közti jó kapcsolat kiépítésében való segítség.

afrikai-nagy-tavak-orszagai

 

Az afrikai ?nagy tavak? országai (Forrás: developmentdiaries.com)

 • Tájékoztatás: informálják a civil lakosságot a reformokról és az intézményrendszerekről. Általános információt szolgáltatnak az ENSZ szerepvállalásáról, illetve évenkénti beszámolót tesznek közzé.
 • Jogállamiság szekció: 2004 óta van jelen a misszióban; a kezdeti időben kisebb jogállami kérdésekben segítette a kormányt. Mára ennél szélesebb feladatkörrel rendelkezik: biztonsági-politikai szektorok reformja mellett nagy szerepet vállal a civil és a katonai igazságszolgáltatásban is.
 • Biztonsági szektor reform: célja, hogy biztosítsa a hadseregképzést és annak kapacitásbővítését. Nemzetközi partnerekkel (EUSEC, EUPOL) való kapcsolattartás. A kongói kormány támogatása egy egységes és fegyelmezett hadsereg és a Nemzeti Rendőrség kapacitásbővítése céljából.
 • Szexuális erőszak megfékezése: az ENSZ felmérése alapján megdöbbentően sok szexuális erőszakos cselekményt követnek el a Kongói DK-ban, melyek főként gyermekeket és nőket érintenek. 2008 áprilisában a Kongói DK kormánya és az ENSZ Action (UN Action Against Sexual Violence in Conflict) közös stratégiát dolgozott ki a veszélyeztetett övezetekben, melyben a szexuális erőszakon átesett személyek szellemi és fizikai felépülésével is foglalkoznak. Az ENSZ többek között megállapította, hogy a kongói kormány nem fektet elég energiát az efféle erőszakos cselekmények kivizsgálására.
Ezen feladatkörök mellett a MONUSCO kidolgozott egy stabilizációs stratégiát is a kormánnyal közösen, mely felgyorsítja a konszolidációs folyamatokat. Az integrált program öt alapvető elemből áll fel: egyrészt áll egy biztonsági részből, melynek alapvető célja az emberi élet veszélyeztetettségének csökkentése, illetve a szabad mozgás biztosítása a lakosság számára. Másrészt áll egy politikai részből, mely segíti a nemzeti és a tartományi részek együttműködésének és kommunikációjának folyamatosságát, illetve a békefolyamatok és a kulcsfontosságú kötelezettségvállalások betartását a fennálló megállapodások tekintetében. Az állami hatóság perspektíva-fejlesztése is része az új stabilizációs stratégiának. Célja, hogy fokozatosan helyreállítsa és megerősítse a közbiztonságot, amely kulcsfontosságú területe a missziós tevékenységnek. Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a közigazgatási szolgáltatások kiterjesztése is fontos szerepet játszik az ?állami hatóság? stratégiájában. A reintegráció és helyreállítás a dokumentumban a biztonságos és tartós visszatérés lehetővé tételét célozza, a gazdasági-társadalmi re-integráció a lakhelyük elhagyására kényszerülőket és a menekülteket érintik. A stabilizációs stratégia fejlesztésekor a szexuális erőszak elleni küzdelemre fokozott figyelmet fordítottak a szakértők. A misszióban több ENSZ ügynökség is részt vesz, melyek nem csak a misszió munkájához, hanem a Kongói DK stabilizációs törekvéseihez is nagymértékben hozzájárulnak.
ENSZ ügynökségek a MONUSCO-n belül:
 • OCHA: Humanitárius Ügyek Koordinációs Hivatala
 • OHCHR: ENSZ Emberi Jogok Hivatala
 • UNAIDS: Közös ENSZ Program a HIV és AIDS ellen
 • UNDP: ENSZ Fejlesztési Programja
 • UNFPA: ENSZ Szabadidős Tevékenységi Alapja
 • UNESCO: ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete
 • UNCHR: ENSZ Menekültügyi Főbizottsági Hivatala
 • UNICEF: ENSZ Gyermekjóléti Szolgálata
 • WFP: Világélelmezési Program
 • WHO: Egészségügyi Világszervezet

kabila-ban-ki-mun

 

Joseph Kabila (Kongói DK elnöke) és Ban Ki Mun (ENSZ főtitkár)(Forrás: congoplanet.com)

Összegzés
Jelentések szerint a MONUSCO rendkívül komplex és tág feladatrendszerét sikeresen hajtja végre. Több nemzetközi partner is jelen van a misszióban, ezzel segítve a Kongói DK fejlődését és stabilitását. A májusi Kinshasa-ban megtartott tárgyalásokat ? melyen részt vett Ban Ki Mun ENSZ főtitkár, Jim Yong Kim, a Világbank elnöke és Joseph Kabila, a Kongói DK elnöke is ? megelőző napokban fegyveres csoportok támadásokkal igyekeztek megzavarni a tartomány biztonságát, célul tűzve ki a megbeszélés szabotálását. A tárgyalást végül sikeresen lebonyolították, amelynek eredményeként bejelentették, hogy a Világbank egy milliárd dollárral kívánja támogatni a kongói stabilizációs törekvéseket. Nagy problémát jelent a térségben az árva vagy éhínséggel küzdő gyermekek fegyveres milíciákba történő besorozása. Több fegyveres csoport innen szerzi harci veszteségeinek utánpótlását. Egy a 2005-ben letartóztatott milicista vezért, Thomas Lubanga-t, aki a Kongó Felszabadítása Hazafias Erői (FPLC) félkatonai szervezetbe sorozott be 15 évnél fiatalabb gyermekeket, a hágai Nemzetközi Bíróság 14 év börtönbüntetésre ítélte. Az etnikai összecsapások erőszakos cselekményeit, a Kongóban élő több mint 200 nemzetiség és törzs közötti ősi viszályokat és ellentéteket csak nehezen lehet enyhíteni. A nemzetiségek megosztottságét az eltérő vallási meggyőződések is súlyosbítják. Bár a lakosság ötven százaléka katolikus, rendkívül sokféle törzsi vallás található a térségben. Az ENSZ meghatározó szerepéhez a Kongói DK helyzetének stabilizálása és fejlődése szempontjából nem fér kétség. A több mint tizenkét éve fennálló misszió feladatkörét tekintve egyre több területre terjed ki. A civil lakosság és a kormány is fontosnak tartja az ENSZ jelenlétét az országban, mivel ez nagyban befolyásolja a Kongói DK fejlődését, illetve a társadalom belső ellentéteinek megoldására tett kísérletek sikerességét.

Felhasznált források:
United Nations Peacekeeping. Elérhető: http://www.un.org/en/peacekeeping/
Recurring Violence in Eastern Democratic Republic of Congo Must End, Stresses
Secretary-General at First Meeting of Regional Framework Accord. Elérhető:http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sgsm15050.doc.htm
Activities of Secretary-General in Democratic Republic of Congo, 22-23 May. Elérhető:http://www.un.org/News/Press/docs/2013/sgt2903.doc.htm
News Focus: Democratic Republic of the Congo. Elérhető: http://www.un.org/apps/news/infocusRel.asp?infocusID=120&Body
2014 UNHCR country operations profile – Democratic Republic of the Congo. Elérhető:http://www.unhcr.org/pages/49e45c366.html
Democratic Republic of Congo profile. Elérhető: http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13286306
Kongói Demokratikus Köztársaság – Háborúk árnyékában. Elérhető: http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/cikkek.html?articleID=516
The World Factbook: Democratic Republic of the Congo. Elérhető: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cg.html
Előző cikkIntenzív szakmai műhelymunka a BSZK tagjelöltjei számára
Következő cikkMinősítő Bizottság látogatása a Biztonságpolitikai Szakkollégiumnál