A Magyar Atlanti Tanács ?Az Atlanti Gondolatok Jelentősége: Transzatlanti Együttműködés Ma és Holnap? címmel tartott konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Ludovika Főépület kápolnájában október 13-án. A rendezvényen Kis Norbert, az NKE továbbképzési és nemzetközi rektorhelyettese, majd Vizi E. Szilveszter, a Magyar Atlanti Tanács elnöke szólalt fel elsőként, majd a köszöntő beszédek után Colleen Bell amerikai nagykövet asszony, valamint Dr. Simicskó István újonnan kinevezett honvédelmi miniszter fejtették ki gondolataikat a transzatlanti kapcsolatok jövőjéről. Mindketten megerősítették, hogy a gyökeresen megváltozott geopolitikai helyzet ellenére Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok viszonya továbbra is stabil lábakon áll mind a bilaterális együttműködés, mind pedig a multilaterális fórumok keretein belül. A két ország gyümölcsöző katonai együttműködését jelzi többek között a jelenleg is zajló magyar vezetésű többnemzeti NATO hadgyakorlat ? Brave Warrior 2015 ?, melyben több mint 500 amerikai katona vesz részt. Colleen Bell nagykövet asszony elismerésre méltónak nevezte azt a fejlődési folyamatot, amely révén Magyarország a vasfüggöny mögül az euro-atlanti integráció legfelsőbb szintjéig jutott. Véleménye szerint a multilaterális nemzetközi intézmények biztosítják a legmegfelelőbb fórumot a jelen biztonságpolitikai kihívásainak megvitatásához.

mat1[1]
A fotót Krasznay-Nehrebeczky Mária (zrínyi Média) készítette.

Az egyre eszkalálódó nemzetközi konfliktusok jelentette fenyegetések tükrében elengedhetetlen fontossággal bír az együttműködésen alapuló jó kapcsolatok fenntartása a transzatlanti közösség tagjai között. A 21. század nemzetközi rendszerére jellemző kölcsönös függőség keretei között napjaink kihívásainak eredményes kezelése megköveteli a globális fellépést. Az egymásra utaltság komplex hálójában mind Európának, mind az Egyesült Államoknak vitális érdeke a másik fél stabilitása és prosperitása. Magyarország ez irányú törekvéseit alátámasztandó, Simicskó István felhívta a figyelmet a Magyar Honvédség kiemelkedő missziós hozzájárulásaira, valamint kijelentette, hogy a védelmi költségvetés fokozatos emelésével Magyarország el fogja érni a NATO által elvárt, GDP-hez viszonyított 2%-os küszöböt. Végezetül mindkét előadó egyetértett abban, hogy a transzatlanti viszonyrendszer nem értelmezhető csupán a közös érdekek által egymásra utalt szövetségi rendszerként, sokkal inkább beszélhetünk egy önkéntes elköteleződéseken nyugvó értékközösség meglétéről.

Előző cikkIráni katonák érkeztek Szíriába
Következő cikkKik az oroszok célpontjai Szíriában?